Klimato kaitos lėtėjimas: pasaulis šilti nenustojo

Glo­ba­li­nio at­ši­li­mo tem­pas su­lė­tė­jo, bet ko­dėl? Ar tai reiš­kia, kad ga­li­ma nu­sto­ti jau­din­tis dėl pa­sau­li­nio at­ši­li­mo? Štai vi­sa tie­sa apie su­lė­tė­ji­mą.