Mokymo aplinkoje metodai ir jų pritaikymas Joniškio rajono kraštovaizdyje

SeminarasJoniškio rajono geografijos ir biologijos mokytojai organizavo integruotą seminarą aplinkoje. Jo metu vyko gimtinės pažinimas ir tyrimai, buvo galimybė aplankyti svarbius rajono gamtos ir kultūros objektus. Naudinga susitikti su savo rajono kolegomis bei Akmenės rajono geografijos mokytojais, pabendrauti, pasidalinti gerąja patirtimi.

Mokymo aplinkoje veiklų organizavimas aktualus išvykose su mokiniais. Organizuoto seminaro tikslas – teorines žinias įtvirtinti praktiniuose užsiėmimuose, vėliau jas perteikti savo mokiniams pamokų aplinkoje metu.

Seminaro metu apsilankėme Mūšos tyrelio pelkėje, susipažinome  su jos gamtiniais ypatumais, raida. Joniškio „Aušros“ gimnazijos biologijos mokytojas Valentas Ramonas vaizdinėmis priemonėmis perteikė aukštapelkei ir tarpinio tipo pelkei būdingus augalijos ir gyvūnijos ypatumus, hidrologinį rėžimą, ežero, pelkės raidos etapus. Žagarės gimnazijos geografijos mokytoja Alma Kančelskienė atskleidė pelkės gydomųjų paslapčių, susipažinome su vaistiniais augalais. Mūšos tyrelio telmologiniame draustinyje „slepiasi“ vienintelis Joniškio rajone natūralus Miknaičių ežeras, kuriame išbaidėme būrius migruojančių žąsų. Pelkė turi istorinių paslapčių – mitologinį akmenį Mūšos ištakų akmenų saloje, netoliese – buvusią partizanų slėptuvę, šventą prakartėlę pušyje pelkės gilumoje, iškėlė dar a.a. Tėvas Stanislovas, jo kunigavimo metais Juodeikių parapijoje. Juodeikiai 1957 – 1961 Tėvui Stanislovui buvo pirmoji parapija po devynerių lagerio metų tolimojoje Intoje. Susipažinta su Juodeikiais – rajono kultūros židiniu.

Atliktos užduotys Žagarės ozo geografinėse stotelėse, įvertintos jų pritaikymo geografijos pamokose galimybės. Naudotos priemonės eklimetras, ekeris, kompasas. Nustatyti meteorologiniai elementai, matuotas Žagarės ozo santykinis aukštis, vertinti azimuto nustatymo būdai, kraštovaizdis. Apsilankyta Žagarės dolomitinėje atodangoje. Ieškota geologinės praeities pėdsakų. 1914-1964 m. Žagarėje buvo kasamas dolomitas.

Poilsiavietėje seminaro aptarimas vyko ruošiant ir kepant žuvį ant žarijų „islandiškai“. Pasidalinta maisto ruošimo gamtoje paslaptimis išmoktomis  seminare Islandijoje. Kolegos iš Akmenės planuoja atsakomąjį seminarą savo krašte.

Giedrė Motiejuitė, Joniškio „Aušros“ gimnazija


Share This Post

Rašyti komentarą