LGMA gavo finansavimą svarbiai veiklai (startuoja apskritieji diskusijų stalai)

Apskritojo stalo diskusijaŠiemet Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurse dalyvavo ir nedidelę finansinę paramą gavo LGMA. Iš viso šiais metais programas pateikė 37 asociacijos.

2014 metų skelbto konkurso tikslas buvo stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas, skatinant jų iniciatyvas ir siekti ugdymo kokybės. Labiausiai šiuos reikalavimus atitiko 19 programų, kurioms buvo skirtas finansavimas nuo 2 iki 5 tūkst. litų ir pasirašytos sutartys. Džiugu, kad tarp nugalėtojų yra ir LGMA, gavusi 2000 litų paramą.

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija pasiryžo pirmą kartą mokyklinės geografijos istorijoje plačia imtimi įvertinti dabartinio geografijos mokymo turinio ir jam keliamų tikslų adekvatumą šiuolaikinei pedagogikai, laiko iššūkiams, mokinių interesams, išskirti esminius turinio dalykus ir tas kompetencijas, kurios būtų atrama naujajai geografijos mokymo paradigmai šiuolaikinėje Lietuvos mokykloje.

Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programose 2014 metais numatytas veiklas visos asociacijos turės atlikti iki 2014 m. lapkričio 28 d.

.

LGMA užsibrėžė surengti apskritųjų stalų diskusijas įvairiose Lietuvos vietose, kviečiant į jas aktyvius, nuomonę ir siūlymų turinčius mokytojus.

Apskritojo stalo diskusijose bus mėginama pirmą kartą tokiu mastu įvertinti dabartinę geografijos mokymo turinio ir jo tikslų adekvatumą laiko iššūkiams bei tikslingumą, išklausyti mokytojų vertinimų, pageidavimų, siūlymų, pajausti mokytojų pasirengimą įgyvendinti reformas ir pan.

Visuose apskrituosiuose staluose būtų diskutuojama tomis pačiomis temomis, o apibendrintą rezoliuciją būtų patikėta paruošti kiekvieno apskritojo stalo diskusijos keliems atstovams baigiamajame posėdyje. Rezoliucija, ar didaktinės ir metodinės įžvalgos, galėtų apimti konkrečių siūlymų paketą, kaip turėtų ar galėtų keistis geografijos mokymo tikslai ir turinio paradigma per artimiausią laikotarpį, atsižvelgiant į objektyvius, geografijos mokytojų bendruomenę veikiančius, veiksnius.

Išsiaiškintos situacijos analizė, atlikta remiantis brandžios pilietinės visuomenės sąveikos principais, pasitarnautų artimajame laikotarpyje įgyvendinant savalaikius pokyčius geografijos mokyme. Situacijos žinomumas, geografijos mokytojų bendruomenės informuotumas padėtų lengviau vykdyti reformas, garantuojant ar tikintis maksimalios sinergijos tarp mokytojų bendruomenės ir pertvarkos vykdytojų.

Didaktinių ir metodinių įžvalgų paketas, apimsiantis visą spektrą veiklų (reikalavimus turiniui, mokinių vertinimo ir įsivertinimo aspektus, esminius geografinius įgūdžius, aplinkos tyrimus  ir pan.), svariai prisidės prie mokytojams dalykinės ir profesinės kompetencijos ugdymo.

Iš viso planuojama surengti 4-5 apskrituosius stalus. Pirmasis apskritas stalas vyks gegužės 23 d. Klaipėdoje, vakarų Lietuvos regiono savivaldybėms.

.

LGMA_apskritųjų_stalų_idėja ir programa_konkursui

LGMA prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post

Rašyti komentarą