Įsibėgėja projektas: GIS ir skaitmeninės technologijos mokykloje

2014-08-27 14.05.23Rugpjūčio 26–27 d. Vilniuje vyko dviejų dienų seminaras būsimiems skaitmeninių technologijų ir GIS diegimo mokymo procese konsultantams. Renginį organizavo LGMA, UPC ir Hnit-Baltic. Renginyje dalyvavo 17 pedagogų iš visos Lietuvos.

Daugėjant skaitmeninių mokymo priemonių, modernėjant technologijoms, gerėjant, kad ir po truputį, mokyklų apsirūpinimu kompiuteriais ir kita technika, atsižvelgiant į mokinių ir visuomenės pageidavimą mokymo turinį ir jo pateikimą labiau derinti prie naujosios – Y ir Z – kartos mokinių lūkesčių, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, kartu su Ugdymo plėtotės centru bei Hnit-Baltic, surėmė pečius ir ėmėsi iniciatyvos sukviesti patirtį dirbant su skaitmeninėmis technologijomis bei GIS turinčius pedagogus į vieną vietą tam, kad, pastiprinus jų jau turimas žinias ir įgūdžius, būtų sudaryta konsultantų grupė, kuri ateityje ves kvalifikacinius mokymus geografijos ir galbūt kitų giminingų dalykų mokytojams.

Šių atskaitos tašku buvusių mokymo metu mokytojai diskutavo apie skaitmeninių technologijų naudą, praktinį pritaikymą, mokyklų galimybes, mokinių motyvaciją, mokytojų kvalifikaciją, bendrųjų programų reikalavimus ir kt. Dviejų dienų mokymuose dalyviai gavo labai daug praktinių žinių ir numatė galimų mokymų geografijos mokytojams turinį. Mokymus būsimiesiems konsultantams vedė Hnit-Baltic atstovė Lina Ciūnienė, UPC atstovas Šarūnas Gerulaitis ir LGMA prezidentas Rytas Šalna.

Mokymų dalyviai artimiausiu metu paruoš kvalifikaciniam seminarui organizuoti reikalingą programą ir ją siūlys Lietuvos švietimo centrams. Šios idėjos tikslas – per kelerius metus visoje Lietuvoje suorganizuoti GIS ir kitų technologijų taikymo mokymo procese seminarų srautą. Į mokymus-seminarus bus kviečiami visi norintys geografijos mokytojai. Mokymų trukmė – 18 valandų. Mokymuose numatytos dvi kontaktinės dienos ir viena, skirta savarankiškam darbui namuose bei eksperimentavimui mokyklose. Mokymų metu bus pateikta praktikų jau išmėginta naudinga, patraukli, įtraukianti į mokymą ir mokymąsi mokomoji medžiaga. Visi būsimų mokymų dalyviai gaus metodinę medžiagą, todėl įgytas žinias ir įgūdžius galės iš karto taikyti savo praktiniame darbe.

Seminarai vyks regioniniu principu, t.y. į vieną renginį bus kviečiami mokytojai ir iš gretimų savivaldybių.

Mokymus ves konsultantai, kurie dalyvavo pirminiuose mokymuose. Mokymus koordinuos ir mokytojus apie tai informuos LGMA ir UPC. Mokymai bus mokami ir finansuojami iš kvalifikacijai skirtų lėšų. Todėl visus mokytojus, kurie ketina dalyvauti šiuose, mūsų manymu, labai naudinguose mokymuose, siūlytume numatyti tokią galimybę ir rezervuoti šiam seminarui skirtą laiką mokslo metų eigoje bei tam reikalingas „lėšas” mokyklose.

Plačiau apie būsimuosius mokymus bus paskelbta ateinančiame LGMA Forume.

LGMA, UPC ir Hnit-Baltic kreipiasi į visus geografijos mokytojus bei skatina palaikyti šią idėją ir aktyviai dalyvauti seminaruose.

Geografija turi šansą įrodyti, kad skaitmeninių technologijų naudojimas yra išskirtinė pridėtinė vertė mūsų mokomajam dalykui.

GIS ir skaitmeninių technologijų diegimo mokymo procese organizatorių informacija

Share This Post
1 komentaras
  1. Dabar dar naudingesnės šios skaitmeninės priemonės. Galima pastebėti, kad mokiniai ypač pamėgo skaitmenines mokymo priemones. Nauda tikrai yra, o motyvacija kaip mat didėja.

Rašyti komentarą