Išleidžiamas geografijos vadovėlis ŽEMĖ 10: autorių komentaras

Zeme 10 Naujas_virselisRugsėjo mėnesį išleidžiamas jau paskutinis antros kartos vadovėlių serijos ŽEMĖ pagrindinei mokyklai atnaujintas geografijos vadovėlis 10 klasei. Tai vienintelis šiuo metu geografijos vadovėlis 10 klasei, atitinkantis naująją Pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo programą.

Šis vadovėlis, kaip 9 klasės vadovėlio II dalis, apima daug temų, susijusių su sparčiai kintančia ekonomine statistika, tendencijomis šiuolaikiniame globalizuotame pasaulyje. Ši informacija sparčiai kinta, dėl to socialinių ir ekonominių duomenų savalaikis ir reguliarus atnaujinimas yra labai svarbus geografijos ugdyme, nes teisingų išvadų darymas, svarbių tendencijų akcentavimas turi būti nepaprastai svarbus kiekvieno atsakingai dirbančio geografijos mokytojo darbe. Neteisingos išvados formuoja neteisingą mokinių geografinį supratimą apie juos supantį pasaulį ir jame vykstančius procesus. Pasaulis toks permainingas, jog nuo pirmojo šios serijos šiai klasei skirto vadovėlio išleidimo labai stipriai pakito ekonominė statistika, pasaulis, tuo pačiu ir Lietuva, išgyveno milžinišką ekonominę krizę, o mūsų šalies po įstojimo į Europos Sąjungą ūkis gerokai pasikeitė.

Zeme 10 Naujas_virselis

Vadovėlis atnaujintas pagal nuo 2010 m. Lietuvos mokyklose visose kla­sėse įsigaliojusią Pagrindinio ugdy­mo programą.

1. Pakeista skyrių struktūra ir turinys.

Atsižvelgiant į praktiškai vadovėlį išbandžiusių mokytojų pageidavimus, atnaujintame vadovėlyje pasikeitė skyrių eiliškumas, o kai kurių buvusių skyrių tam tikros temos priskirtos kitiems skyriams. Naujajame vadovėlyje nebeliko savarankiškų „Paslaugų geografijos” bei „Pramonės geografijos” skyrių. Vadovėlyje suformuoti du nauji skyriai: „Lietuvos ūkis” ir „Globalizacija”. Į juos pateko išformuotuose skyriuose buvusios temos.

„Gamtos išteklių” skyriuje atskirta nafta ir akmens anglys, taip pat atsirado nauja tema „Elektros energetika”. Į „Pasaulio ūkio” skyrių, kaip įvadinį, iš kitų skyrių atkeliavo „Pramoninė gamyba”, „Mokslo ir technologijų pažanga”, Paslaugos ir infrastruktūra”, „Pasaulio transportas”.Šie pakeitimai atlikti su tikslu atsisakyti kai kurių antraeilių ir dėl laiko stygiaus sunkiai išdėstomų temų bei dėl galimybės suformuoti didesnį aktualumą turinčius anksčiau įvardytus naujus skyrius.

Bene didžiausia naujovė ir permaina šiame vadovėlyje yra Lietuvos ūkio kontekstas. Nors kuris laikas buvo mėginta laikytis lietuviško konteksto temų integracijos į pasaulinį kontekstą, tačiau patirtis vis dėlto parodė, kad kompleksiškas Lietuvos ūkio tematikos dėstymas ir mokymasis, greičiausiai, yra labiau priimtinas ir mokytojams, ir mokiniams. Tai atitinka tam tikrą lietuvišką metodikos tradiciją, dėl to mokytojams šis pakeitimas sudarys galimybę labiau pasigilinti į mūsų šalies ūkio problematiką.

Mokytojų, jau šiais mokslo metais dirbsiančių su atnaujintu vadovėliu patogumui, skelbiamas ŽEMĖ 10 klasei_vadovėlio_TURINYS. Autoriai tiki, kad jis padės mokytojams geriau susiplanuoti mokomąją medžiagą.   

2. Atnaujinta informacija, žemėlapiai ir kita iliustracinė medžiaga.

Visame vadovėlyje naudojama naujausia autoriams prieinama ir iš įvairių duomenų bazių bei ataskaitų ar mokslinių pranešimų kruopščiai atrinkta bei mokyklos poreikiams pritaikyta statistikos informacija. Nuo pirmojo vadovėlio leidimo 2006 m. praėjo 8 metai, tad ankstesni faktai daugeliu atveju taip stipriai pasikeitė, jog juos buvo būtina atnaujinti. Tokių atnaujinimų atlikta visuose vadovėlio skyriuose, daugelyje temų. Autorių siūlymu, kai kuriuose skyriuose atsirado naujų žemėlapių ir kartoschemų (iš viso apie 10), pavyzdžiui, „Elektros energijos gamybos struktūra”, ES struktūrinių fondų investicijos”, „Pasaulio žemės ūkio produkcijos eksportas ir importas” ir kt. Atnaujintame vadovėlyje iš viso pateikiama apie 80 naujų iliustracijų.

3. Naujas aktualus turinys.

Per pastarąjį laikotarpį įvyko ne tik statistinių pokyčių praktiškai visose ekonominės geografijos srityse, bet ir atsirado arba didesnę reikšmę įgijo tam tikros tendencijos, įvyko kai kurių ypač svarbių Lietuvos ar pasaulio kontekste įvykių. Pavyzdžiui, Fukušimos elektrinės avarija Japonijoje, suintensyvėjusi skalūnų dujų paieška, išryškėjusi ES struktūrinių fondų įtaka Lietuvos ūkiui, įvykusios akivaizdžios permainos Lietuvos tarptautinėje prekyboje, tarptautinių transporto magistralių išplėtojimas mūsų šalyje, ekologinio turizmo plėtra ir kt. Bene daugiausia naujos informacijos pateikiama naujai suformuotame „Lietuvos ūkio” skyriuje. Vadovėlyje atsirado naujų žvilgsnių, arba jais tapo kai kurios buvusios, bet programų reikalavimų neatitinkančios, bet labai aktualios temos. Atnaujintame vadovėlyje neliko temų apie JAV, Japonijos ir Kinijos ūkį, nes to nereikalauja naujoji ugdymo programa.

4. Praktiniai įgūdžiai.

Šiame vadovėlyje rubrika „Žinau, moku, galiu” visuose skyriuose išplėsta iki dviejų puslapių. Užduotys apima daugiau temų ir turėtų tikti išsamesniam išeitos medžiagos įtvirtinimui, savikontrolei. Sumaniai taikant šiuos metodinius puslapius, pateikiamas užduotids galima nesunkiai diferencijuoti pagal mokinių pasiekimų lygį.

Vadovėlyje taip pat atnaujinta rubrika „Užduotys”. Sumažintas reprodukcinių užduočių ir klausimų skaičius, daugiau dėmesio skiriama aukštesniems Bloom’o taksonomijos rangams, t.y. žinių taikymui, šaltinių analizei, taip pat išeinančioms užduotims, kurios nukreipia į išorinę informacijos paiešką, apdorojimą, kūrybines veiklas.

Vadovėlį papildys baigiamas atnaujinti pratybų sąsiuvinis su atnaujinta informacija.

US_zeme10

Atnaujinta ŽEMĖ 10 trumpai:

  • atnaujinta aktuali informacija;
  • naujausios pasaulinės tendencijos;
  • atnaujinti statistikos duomenys;
  • optimali ir subalansuota apimtis;
  • naujas dizainas, patrauklus šriftas;
  • daugiau dėmesio kompetencijų ugdymui;
  • žinių ir gebėjimų savikontrolė.

Geografijos vadovėlio ŽEMĖ 10 autorių informacija

Share This Post
2 komentarai
  1. Džiaugiuosi, kad turėsime atnaujintas mokymo priemones. Labai laukiame ir tariame ačiū.

  2. Didelis ačiū, labai laukiau šio vadovėlio, norisi kuo greičiau paimti į rankas.

Rašyti komentarą