Ramiojo vandenyno gelmėse aptikta naujų gyvūnų rūšių (Video)

Tyrinėjimai prie Galapagų salyno, vykę birželio pradžioje, padėjo atrasti naujų gyvųnų rūšių, apie kurių egzistavimą prieš tai n iekas n ežinojo. Povandeninių tyrinėjimų vaizdo įrašas skelbiamas socia...