O kas, jeigu Žemė būtų iš tiesų plokščia?

ploksciazemeMūsų planeta, kaip visos kitos planetos, yra apvali. Mes pripratome prie gražių planetos vaizdų, padarytų iš kosmoso, skrendančio lėktuvo arba meteorologinio oro baliono. Atrodytų, mūsų planetos apvali forma turėtų būt neginčijamas faktas…

Bet egzistuoja žmonės, kurie tebemano, kad mes visi gyvename… plokščioje Žemėje! Šie žmonės yra net susibūrę į Plokščios Žemės Draugiją ir kaltina visas pasaulio valstybės sąmokslu bei masiniu melu.
Šie plokščios Žemės piešiniai atsirado prieš 150 metų.

Šie plokščios Žemės piešiniai atsirado prieš 150 metų.

Šios draugijos šaknys veda link XIXa. vidurio, kuomet anglų išradėjas Samuel Rowbotham nutarė išmatuot planetos paviršiaus kreivumą. Matavimus jis atliko Seno Bedfordo upėje, kur jis patalpino apie 20 cm aukštyje teleskopą, pro kurį stebėjo nuo jo tolstančią valtį su valtyje esančiu skaičiais sužymėtu stiebu. Anot jo stebėjimų net po 10 kilometrų jis tebegalėjo matyti valties stiebą. Jei planeta būtų apvali, valtis turėtų atsidurt 3,4 metrais žemiau horizonto, todėl stiebas, kurio aukštis buvo apie 1,5 metrus, turėtų nesimatyti. Samuelis nusprendė, kad jo matavimas paneigia Žemės sferiškumą, todėl 1849 metais parašė 16 puslapių pamfletą pavadintą “Zetetic Astronomy“, kurį vėliau praplėtė iki knygos “Earth Not a Globe“, kuri išėjo 1865 metais.

Atmosferinė refrakcija iškraipo šviesos spindulių kelią.

Atmosferinė refrakcija iškraipo šviesos spindulių kelią.

Iki 1870 metų visi bandymai atkartoti eksperimentą toje pačioje vietovėje duodavo tą patį rezultatą – mūsų planeta yra plokščios formos. Tačiau viskas pasikeitė, kuomet britų naturalistas Alfred Russel Wallace pakartojo eskperimentą, tačiau patalpino teleskopą 4 metrų aukštyje virš upės paviršiaus. Šio eksperimento rezultatai paneigė plokščios Žemės hipotezę, kadangi valtis pradingo už horizonto linijos. Kyla klausimas, kodėl taip atsitiko? Matote, reikalas yra tas, kad arti planetos paviršiaus oro temperatūra nėra tolygi. Vietomis oras šaltesnis, vietomis karštesnis. Ten kur karštesnis – oras retesnis ir jo lūžio rodiklis yra mažesnis, ten kur oras šaltesnis – oro lūžio rodiklis didesnis. Dėl šių netolygumų, šviesa sklinda ne tiesiai. Šviesos sklidimo trajektorija išsikraipo – vyksta atmosferinė refrakcija.

Valties Fata Morgana.

Valties Fata Morgana.

Dėl atmosferinės refrakcijos objektai mums yra matomi arba aukščiau, negu jie yra, arba žemiau. Kuomet daiktus mes matome aukštesnėje padėtyje, šitas efektas yra vadinamas Fata Morgana. Būtent dėl Fata Morganos efekto Samuel Rowbotham nesugebėjo išmatuot planetos sferiškumo.

Tačiau istorija jau įsisuko. Plokščios Žemės draugija buvo įsteigta, o jos siekėjų skaičius vis augo. Tarp žmonių, patikėjusių plokščios Žemės idėja buvo ir gana įtakingų ir turtingų asmenų – lordų, baronų, verslininkų. Plokščios Žemės draugija gana neblogai gyvavo visą XIXa. ir tik 1980 metais draugijos veikla sustojo ir merdėjo iki 2004 metų, kuomet buvo bandoma atnaujinti draugijos veiklą.

Dabartinis plokščios Žemės modelis.

Dabartinis plokščios Žemės modelis.

Dabartiniame plokščios Žemės modelyje mes gyvename ant disko paviršiaus. Disko kraštus riboja 45 metrų aukščio ledo siena. Saulės ir Menulio dydis yra 52 kilometrai, ir jos sukasi ratu 4800 kilometrų aukštyje, o žvaigždės užima sferinį paviršių, kuris sukasi aplink mus 5000 kilometrų aukštyje. Gravitacija tėra tik iliuzija, mūsų planetos diskas juda erdvėje greitėdamas su 9,8 metrų į kvadratinę sekundę pagreičiu.

Anot plokščios Žemės draugijos narių, Jungtinių Tautų simbolis yra geriausias vykstančio sąmokslo įrodymas.

Anot plokščios Žemės draugijos narių, Jungtinių Tautų simbolis yra geriausias vykstančio sąmokslo įrodymas.


Mūsų planetos nuotraukos, kurios buvo padarytos iš kosmoso, yra anot draugijos suklastotos. GPS įrenginiai neveikia, jie yra užprogramuoti melui. Kokie šios masinės apgaulės motyvai? Anot draugijos, apgavystė vyksta dėl finansinės naudos: lengviau suklastoti skrydį į Menulį kinostudijoje ir pasiimt mokesčių mokėtojų pinigus sau. Geriausias vykstančio sąmokslo įrodymas yra… Jungtinių Tautų simbolis!

Pabandykime pažvelgt į šią teoriją fiziko akimis. Gravitacijos aš neneigsiu, todėl mano plokščios Žemės variante ji egzistuos. Taigi koks būtų gyvenimas tokioje plokščioje Žemėje? Sumodeliavau pasinaudojęs visuotinės traukos dėsniu sąlygos tokio plokščio disko paviršiuje.

Plokščios Žemės modelis su jame veikiančiomis traukos jėgomis.

Plokščios Žemės modelis su jame veikiančiomis traukos jėgomis.

Pačiame Žemės centre gyvenimas gal ir būtų neblogas. Gravitacija vienas g, jos kryptis – žemyn. Tačiau reikalai taptų prasti, kuomet žmogus toltų nuo Žemės centro. Matote, reikalas tas, kad atsirastų traukos jėgos dedamoji, nukreipta ne žemyn, o LINK centro. Kitaip tariant, kuo toliau einate nuo plokščios Žemės centro, tuo labiau jus traukia atgal, tad eidami, Jus turėsit pasilenkt į priekį, panašiai kaip darote bėgdami ratu tam, kad kompensuotumėt išcentrinę jėga. Jei žmonija norėtų pastatyti namą šiek tiek toliau nuo disko centro, tektų statyt nuožulnią plokštumą, kurios kampas su horizontu būtų tuo didesnis, kuo toliau nuo centro esate.

Traukos jėgų dedamųjų priklausomybė nuo atstumo nuo disko centro. Taip pat parodyta kampo, kurią sudaro traukos jėga su kryptimi statmena paviršiui.

Traukos jėgų dedamųjų priklausomybė nuo atstumo nuo disko centro. Taip pat parodyta kampo, kurią sudaro traukos jėga su kryptimi statmena paviršiui.

Rezultatus pavaizdavau prikabintame grafike. Visų pirma, traukos dedamoji, nukreipta žemyn, pagal parabolės dėsnį mažėja nuo vieno g iki pusės g, tačiau traukos dedamoji LYGIAGRETI paviršiui, tiesiškai auga nuo nulio centre iki 0,65 g! Bendra trauka disko kraštuose bus 0,82 g. Ką tai reiškia? Nubrėžiau ir žalią kreivę, kur paskaičiuotas kampas nuo horizonto, kurio trauks gyventoją Žemė. Iki pusės disko diametro, kampas auga beveik tiesiškai. Kitaip tariant, ties ekvatoriumi statant namą tektų jį statyt ant 18 laipsnių nuožulnios plokštumos, kas yra, iš principo, pusė velnio. Tačiau kažkur Antarktidoje stabilumas įmanomas tik ant plokštumų, sudarančių beveik 55 laipsnių kampą su disko paviršiumi! Jei gi kalbėt apie vandenynus, vanduo turėtų susirinkt disko centre, nekalbu apie atmosferos slėgį.

Kaip matote, gyvenimas tokioje plokščioje Žemėje būtų sudėtingas ir gana neaiškus.

Šaltinis: trismegistos.lt

Share This Post

Rašyti komentarą