Konferencija Klaipėdoje „Baltijos jūra – jauna, dinamiška ir trapi“

P10159972016 metų  kovo 30 dieną, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje vyko Vakarų Lietuvos progimnazijų ir pradinių mokyklų mokinių konferencija „Baltijos jūra – jauna, dinamiška ir trapi“ skirta Žemės dienai paminėti.

Konferencijos tikslas skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių, mokytojų  bendradarbiavimą kartu atliekant tiriamąją veiklą bei dalinantis gerąja patirtimi.

Konferencijos uždaviniai:

  • Skatinti mokinius rinkti su gamtos mokslais susijusią informaciją, ją skleisti ir tirti naudojantis inovatyviais būdais – informacinėmis technologijomis ir kt.
  • Skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis Baltijos jūra, (naujais) jos tyrimais, bei įtaka Lietuvos valstybės raidai.
  • Plėtoti tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei prezentacinius mokinių gebėjimus, skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, stiprinti bendravimo įgūdžius.

Sulaukėme svečių iš Nidos gimnazijos, Telšių rajono Luokės gimnazijos, Telšių rajono Viešvienų pagrindinės mokyklos bei Klaipėdos miesto progimnazijų ir pagrindinių mokyklų.   Konferencijos pradžioje atvykusius dalyvius pasveikino mokyklos jaunieji etnologai ir 6a klasės mokiniai,  o sėkmės visiems palinkėjo mokyklos direktorė Janina Grigienė.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad esame šalys prie Baltijos jūros. Žavimės banguojančios gintarinės Baltijos jūros bangų mūša, auksinėmis smėlio kopomis, bet apie savo jūrą žinome nepakankamai daug ir kartais jai pritrūksta mūsų dėmesio. Turime saugoti tai, ką turime, antraip galime savo didžiausio vandens šaltinio ir netekti. Ko reikėtų imtis, norint, kad mūsų vienintelė Baltijos jūra būtų švaresnė, įvairesnė ir džiugintų ne tik mus, bet ir ateities kartas? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė ir daugiau žinių apie Baltijos jūrą suteikė konferencijos dalyviai. Mokinių pranešimai buvo labai įdomūs ir informatyvūs. Susipažinome  su Baltijos jūros istorija, etimologija, raidos etapais, krantų tipais ir meteorologinių bei hidrologinių veiksnių poveikiu jiems, įlankomis, salomis, žuvimis ir kitais jūros gyvūnais, augalais ir, aišku, tarša. Paskutinį pranešimą „Baltijos jūra po 100 metų“ skaitė Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto, Socialinės geografijos katedros dėstytoja Dalia Umantaitė – Vaivadienė. Tai kartu buvo ir konferenciją apibendrinantis pranešimas.

Konferencijos dalyviams, juos ruošusiems mokytojams buvo įteiktos Prano Mašioto progimnazijos padėkos, palinkėta visiems šilto, gražaus pavasario ir naujų susitikimų kitose konferencijose.

Konferencijos organizatorės: geografijos vyr. mokytoja Rasa Rapolavičienė,

istorijos mokytoja metodininkė  Lilijana Simutienė,

chemijos mokytoja Loreta Pocienė

Share This Post

Rašyti komentarą