Kviečiame studijuoti pagal bakalauro programą „Socialinę ekonominę geografiją ir regionistiką“

KU

Bakalauro nuolatinių studijų trukmė – 3,5 m., arba 7 semestrai
Bakalauro ištęstinių studijų trukmė – 4,5 m., arba 9 semestrai

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus visuomenės geografijos specialistus, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, kurios orientuotos į žinių ekonomiką. Rengiami specialistai geografai, suvokiantys visuomenės ir ūkio socialines ekonomines problemas, jų atsiradimo priežastis bei gebantys priimti teisingus strateginius sprendimus. Ugdomi geografai regionistai, gebantys kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas, įgyvendinti nacionalines bei ES regionų plėtros programas.

Kas yra geografija?

Geografija, kaip visaapimantis mokslas, susieja keletą mokslo sričių. Geografai savo žiniomis ir tyrimais deda pamatus ir kuria naujas erdves kitų specialybių profesionalų veiklai. Geografijos žinios – nacionalinio ir pasaulinio mokslo dalis. Geografai tiria, planuoja, moko, kuria, keliauja. Teikia pasiūlymų visuomenei, verslininkams, valstybės vadovams. Jie yra strategai, kurių žinios ir darbai užtikrina sėkmingą įmonės, bendruomenės, regiono, valstybės veiklos planavimą, vystymą, konkurencingumą, bendradarbiavimą.

Kuo daugiau visuomenėje bus žmonių, turinčių geografo specialybę ar geografinį, t. y. erdvinį, požiūrį į problemų sprendimą, tuo sėkmingiau bus sprendžiamos visuomenės ir valstybės problemos.

Žymiausi geografai

Geografijos mokslui ir geografo specialybei neabejingas buvo JAV prezidentas Džordžas Vašingtonas, savo karjerą pradėjęs nuo geografijos mokytojo darbo.
Geografijos dar mokyklose mokė palaimintoji motina Teresė.
Didžiosios Britanijos princas Haris yra baigęs geografijos studijas, specializavosi politinės geografijos, geopolitikos, karinės geografijos srityse.
Žymus JAV krepšininkas M. Džordanas taip pat yra baigę geografijos studijas.
Garsus pasaulio ekonomistas P. Krugmanas, gebantys tiksliai numatyti tolesnę pasaulio ūkio ir ekonomikos raidą bei būsimus iššūkius, yra ekonominės geografijos specialistas.

Absolventų atsiliepimai

Klaudija Kionies: „Studijas vertinu labai teigiamai, ir tai viena perspektyviausių socialinių mokslų studijų. Programa įdomi ir dinamiška, skatinanti konstruktyvų ir kritišką mąstymą.“

Edgaras Grakulskis: Studijuodamas GIS įgijau naudingos patirties. Studijos praplėtė mano gamtinių, socialinių reiškinių suvokimo akiratį. Žinios pravers ne tik darbe, bet ir gyvenimiškose situacijose.“

Kristina Ramanauskaitė: „Studijuodama labai pagilinau savo geografines žinias, susipažinau su naujomis programomis, kurias galima pritaikyti praktikoje. Kaip teigiamą aspektą vertinu studijų trukmę – 3,5 metų.“

Laimonas Beteika: „Studijos buvo įdomios, šiuolaikiškos ir vertingos. Svarbiausias studijų aspektas – ne žinių gausa, o gebėjimų šias žinias pritaikyti, savarankiškai dirbti ir tobulėti ugdymas. Draugiškas ir kompetentingas katedros mokslininkų kolektyvas, darbinga ir kūrybiška atmosfera bei inovatyvių idėjų generavimas apie šias studijas paliko tikrai teigiamą įspūdį. Didelis dėkui KU Socialinės geografijos katedrai.“

Lietuvoje ryškėja nedarbo, emigracijos, socialinės atskirties, miestų mažėjimo, gyventojų regreso kaimuose, aplinkosauginės problemos. Spręsti šias ir panašias problemas ir mokomi jaunieji Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedros geografai.

Baigusiuosius bakalauro studijas, kviečiame rinktis Visuomeninės geografijos magistrantūros studijas. Studijų trukmė – 1,5 metų. Šiais metais būsimiems studentams skirtos net 8 valstybės finansuojamos vietos.

.

Pagrindiniai dėstomi programos dalykai:

 • Bendroji kartografija ir topografija
 • Socialinės ir ekonominės geografijos įvadas
 • Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų metodai
 • Regionistika ir regioninių tyrimų metodai
 • Geografinių informacinių sistemų (GIS) studijos
 • Lietuvos socialinė ekonominė geografija
 • Pasaulio socialinė ekonominė geografija
 • Demografija ir gyventojų geografija
 • Ekonominė geografija (ūkio šakos)
 • Politinė geografija ir geopolitika
 • Regionų darnios plėtros pagrindai ir modeliai
 • Pasaulio ir Lietuvos gamtinė geografija
 • Transporto ir komunikacijų geografija
 • Turizmo ir poilsio geografija
 • Kaimo geografija
 • Paveldo geografija
 • Teritorijų planavimas
 • Mokomoji praktika (Lietuvoje)
 • Tolimoji praktika užsienyje (KU lėšomis)
 • Specialioji praktika (Lietuvoje arba užsienyje)
 • Viešojo administravimo pagrindai
 • Ekonomika
 • Vadyba

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į užsienį?

Studijuodami studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir vieną semestrą studijuoti visuomeninės geografijos dalykus šiuose užsienio universitetuose:

 • Lenkijos Gdansko universiteto Geografijos institute
 • Prancūzijos Havro (pranc. Université Le Havre) ir Ekso-Marselio (pranc. Aix-Marseille Université) universitetuose
 • Vokietijos Greifsvaldo ir Tiubingeno universitetuose
 • Rumunijos Oradijos universitete
 • Turkijos Uludago universitete
 • Italijos Triesto universitete
 • Suomijos Joensuu ir Turku universitetuose

Profesinės karjeros galimybės

Studijas baigę studentai gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais regionų plėtros agentūrose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugos institucijose. Be to, gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais).

Privačiame sektoriuje: kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos srityse, konsultantais privačiose įmonėse, kurios rengia ir administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros / investicinius projektus, GIS specialistais.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, Lietuvoje geografų bedarbių nėra!

Share This Post

Rašyti komentarą