Naujas Bermudų trikampis? Sibire, Batagaikoje nesustabdomai veriasi nauji „vartai į pragarą“

Prieš ketvirtį amžiaus netoli Verchojansko miesto Rusijoje atsiradęs Batagaikos krateris auga siaubą keliančiais tempais. Ir ši 1,6 km ilgio žaizda žemėje – tik viena iš daugybės vis atsiveriančių Sib...