2016 m. LGMA Forumo „BLIC” darbo grupės išvados

DnevniBlic-GlavaRugsėjį Kaune vykusiame 2016 LGMA Forume pirmą kartą tokio renginio eigoje buvo sudaryta darbo grupė pavadinimu „BLIC”. Ją sudarė atstovai iš beveik visų Lietuvos apskričių. Per valandą laiko darbo grupė sugeneravo išvadų-idėjų pluoštą.
.
1. Valstybinis geografijos brandos egzaminas. Patirtis rodo, kad egzamine pasitaiko sunkių ir nenuspėjamų užduočių, dėl to vertintojų prašoma peržiūrėti vertinimo instrukciją, derinant ją prie mokinių pasiekimų.
LGMA šį klausimą apsvarstys artimiausiame posėdyje ir, jei bus sutarimas, parengs kreipimąsi į NEC.
.
2. Patyriminis ugdymas. Plėsti patyriminį ugdymą geografijos pamokose. Inicijuoti priemonių ir metodikų rengimą. Skatinti praktinius darbus gamtoje. Įtraukti į turinį pažintinius takus, siekti, kad jie būtų visose savivaldybėse.
LGMA aptars ir įvertins šį klausimą artimiausiame posėdyje ir priims nutarimus, galėsiančius paskatinti siūlomų idėjų įgyvendinimą.
.
3. Geografijos mokytojų kvalifikacija. Sparčiai vykstant socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms permainoms pasaulyje, akivaizdu, kad geografijos mokytojams trūksta seminarų dalyko klausimais. Siūloma plėsti LGMA edukacinio centro temų pasiūlą, inicijuoti webinarų organizavimą.
LGMA gruodžio mėnesį planuoja pirmąjį webinarą. Jo data, laikas, prisijungimo techniniai niuansai bus paskelbti šioje svetainėje, sekite informaciją.
.
4. LGMA narystės pareiga. Geografijos mokytojams, atsisakantiems mokėti nario mokestį, bet besinaudojantiems LGMA resursais sukurta medžiaga, svarstyti šalinimo klausimą iš asociacijos, apie tai informuoti savivaldybės švietimo skyrių ir mokyklos vadovą. Ne asociacijos nariams nesuteikti galimybių nemokamai dalyvauti olimpiadoje „Mano gaublys”. Siekti, kad project.weblab.lt esanti metodinė medžiaga būtų prieinama tik registruotiems tikriems LGMA nariams.
LGMA taryba šį klausimą apsvarstys artimiausiame LGMA posėdyje.
.
5. Plėtoti skaitmeninių priemonių naudoijimą. project.weblab.lt skelbti skaitmeninių priemonių sąrašą su nuorodomis į mokymo priemones.
.
6. Taikyti Lietuvoje pasaulinių olimpiadų modelį. Atsižvelgiant į pasaulinių olimpiadų patirtį, likus 10 dienų iki olimpiados labiau sukonkretinti olimpiados temą, nurodant aiškiau prognozuojamą tematiką. Siūloma savivaldybių lygmenyje vyksiančioje II turo olimpiadoje nugalėtojus skelbti pagal klases bei kiekvienos grupės geriausiai pasirodžius mokinius apdovanoti. Taip pat II ture, be praeinamojo balo, galutinėje suvestinėje parengti protokolus kiekvienai klasei (9,10,11,12).
LGMA artimiausiame posėdyje apsvarstys šį pasiūlymą ir pateiks mechanizmą, kaip tai gali būti organizuojama jau 2017 metais.
.
7. Inicijuoti 6–8 klasių miesto olimpiadų organizavimą.
LGMA taryba laikosi nuomonės, kad šį sprendimą priima pačios mokytojų bendruomenės, nes Lietuvoje nemažai panašaus pobūdžio rajoninių, miesto lygio bei regioninių konkursų bei olimpiadų.
LGMA taryba inicijuos visų rajoninių, miestų bei regioninių konkursų sąvado sudarymą. Tai paskatins renginių žinomumą ir dalyvavimą juose. Kai kuriuose Lietuvos regionuose nėra panašaus pobūdžio renginių, dėl to LGMA taryba inicijuos panašių renginių atsiradimą.
LGMA gruodžio mėnesį planuoja pirmąjį webinarą. Jo metu bus siekiama aptarti ir olimpiadų organizavimo niuansus. Jo data, laikas, prisijungimo techniniai niuansai bus paskelbti šioje svetainėje, sekite informaciją.
LGMA tarybos informacija
Share This Post

Rašyti komentarą