Netekome šviesaus atminimo profesoriaus geografo Stasio Vaitekūno

Stasys VaitekunasGruodžio 8 dieną Lietuvos akademinis pasaulis ir geografų bendruomenė neteko didžio geografo, akademiko, pedagogo, visuomenės veikėjo, profesoriaus Stasio Vaitekūno.

Profesoriaus palikimas apima labai daug sričių: nuo akademinės geografijos iki politikos, nuo mokyklinės geografijos iki kraštotvarkos. Stasys Vaitekūnas buvo tas geografas, kuris po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo kūrė Lietuvos geografijos mokymo koncepciją, vadovavo prie Švietimo ir mokslo ministerijos veikusiai Geografijos mokymo ekspertų komisijai, rengė, leido ir inicijavo pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos geografijos vadovėlių leidybą. Stasys Vaitekūnas buvo Tarptautinės geografų sąjungos Geografijos mokymo komisijos narys korespondentas, kurio pastangomis į lietuvių kalbą buvo išversta ir iki šiol aktualumo neprarandanti Tarptautinė geografijos mokymo chartija.

Profesorius Stasys Vaitekūnas, būdamas Klaipėdos universiteto rektoriumi, skatino ir palaikė LGMA iniciatyvą įvesti Valstybinį geografijos brandos egzaminą.

Nuo 2011 metų Klaipėdos geografijos mokytojų bendruomenės, vadovaujamos mokytojos ekspertės Stasės Alenskienės, iniciatyva organizuojama Klaipėdos krašto 8-ųjų klasių geografijos olimpiada prof. Stasio Vaitekūno prizui laimėti.

Velionis bus pašarvotas gruodžio 9 dieną Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda). Atsisveikinimas vyks gruodžio 9 d. nuo 12.00 iki 21.00 val.  Gruodžio 10 d. – nuo 8.00 iki 11.00 val.  Šv. Mišios vyks gruodžio 9 d. 18.00 val. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.  Urna iš bažnyčios išnešama gruodžio 11 d. 11.00 val. Laidotuvės vyks Skaistgirio kapinėse, Joniškio rajone.

Prisimenant profesorių: Klaipėdos universitete.

Share This Post
2 komentarai
  1. 1981m. buvo mano diplominio darbo vienas iš vadovų.Tuomet jis dar dėstė VU. Kviečiu visus Joniškio krašte dirbančius geografus, gerb. prof. pažinojusius, sutikti ir į paskutinę kelionę palydėti Skaistgiryje.

    Geografė Alma iš Žagarės

  2. Mokytojau! Dosniai dalinai žinias ir save…

Rašyti komentarą