Kviečiame studijuoti geografijos bakalauro ir magistro programas Lietuvos edukologijos universitete

LEU_geografijaLietuvos edukologijos universitete – vienoje seniausių, gilias tradicijas puoselėjančioje Lietuvos geografų kalvėje – jau daugiau nei 70 metų rengiami geografijos specialistai. Dauguma  Lietuvos geografijos mokytojų – mūsų auklėtiniai.

.

Kodėl verta studijuoti šią programą?

Geografijos bakalauro studijų programa yra unikali. Studentai, baigę šią studijų programą, dar įgyja ir mokytojo kvalifikaciją, todėl darbo rinkoje gali konkuruoti ir kaip geografai, ir kaip mokytojai.

Studijų programos siekiai ir jų sudėtingumo lygis atitinka nacionalinėje ir Europos kvalifikacijų sandaroje aprašytus kvalifikacinius reikalavimus. Tai reiškia, kad įgytas studijų diplomas pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija

Dalyko pedagogikos, gamtinės ir visuomeninės geografijos bakalauras, pedagogas.

Ko išmoksiu?

Išmanysite gamtinės ir socialinės geografijos reiškinius ir procesus, atsakingai vertinsite visuomenės gyvenimo socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius vyksmus, integruosite dalykines žinias, susiedami geografiją su kitais mokslais. Absolventai įgytas žinias taiko praktinėje veikloje, planuoja ir organizuoja savo darbą, dirba kūrybingai, savarankiškai ir atsakingai, individualiai ir komandoje, naudojasi informacinėmis technologijomis, ieško informacijos ir ją kuria, prisitaiko prie naujų ir besikeičiančių situacijų. Realizuodami įvairias projektines veiklas, sugeba geriau pažinti gamtinę, kultūrinę, socialinę ekonominę aplinką.

Karjeros galimybės

Įgytas platus specialisto akiratis leidžia prasmingai suvokti sparčius dabartinio dinamiško pasaulio pokyčius, o studijų metais išugdytas integruotas požiūris padeda sėkmingai kopti karjeros laiptais švietimo, gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, politinėse struktūrose, turizmo įmonėse. Absolventai gali dirbti geografijos mokytojais bendrojo ugdymo mokyklose, kolegijose, tęsti mokslus geografijos ar kitos srities magistrantūroje.

Pagrindiniai studijų dalykai

Didžiąją dalį studijų sudaro specialybės pagrindų ir geografijos pasirenkami dalykai, keli bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, ketvirtadalis studijų skirta pedagoginių studijų moduliui. Esant pakankamam studentų skaičiui, papildomai galima organizuoti mokamas turizmo vadybos studijas, įgyjant turizmo vadybininko ir kelionių vadovo pažymėjimus.

Praktika

Studentai dalyvauja geologijos, biogeografijos, meteorologijos, hidrologijos, kraštotyros ir turizmo, gyventojų ir gyvenviečių geografijos, kompleksinių vietovės tyrimų praktikose, vyksta į tolimąją lauko praktiką po įdomiausius Europos regionus: Lenkiją, Čekiją, Vokietiją, Slovakiją, Kroatiją, Graikiją, Turkiją.

LEU_geografijos_studijos

.

Studijos užsienyje

Studentai pagal Erasmus+ akademinių mainų programą gali plėsti ir gilinti žinias užsienio universitetuose.

Daugiau informacijos adresu:

https://leu.lt/lt/gmtf_geografijos_ir_turizmo/gtk_apie_mus.html

arba teirautis telefonu –  (8 5) 279 0621

.

LEU_geografijos_studijos

.

Kviečiame studijuoti į valstybės finansuojamas GEOGRAFIJOS EDUKOLOGIJOS magistrantūros vietas

Lietuvos edukologijos universitetas Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas kviečia tapti savo srities profesionalais ir atverti duris platesnėms karjeros galimybėms studijuojant naujoje Geografijos edukologijos magistrantūros programoje patrauklioje tiek savo turiniu, tiek studijų organizavimo tvarka. Baigus studijas suteikiamas edukologijos magistro laipsnis.

Studijų programos tikslasparengti aukštos kvalifikacijos geografijos edukologus, įgijusius švietimo procesų organizavimo, mokslinių tyrimų metodologijos žinių ir gebėjimų, gebančius kūrybiškai organizuoti geografinį ugdymą, rengti geografijos edukacijos programas bei projektus, taikyti naujas ugdymo technologijas, savarankiškai planuoti ir atlikti tyrimus, prisiimti atsakomybę už tyrimo rezultatus, jų sklaidą gimnazijose, kitose formalaus bei neformalaus ugdymo institucijose, kritiškai vertinti Lietuvos ir kitų šalių geografijos edukacijos patirtį.

Geografijos edukologijos magistrantūroje studijuoti gali turintieji pirmos pakopos – Geografijos bakalauro laipsnį ir įgiję mokytojo kvalifikaciją. Studijos trunka keturis semestrus (pusmečius). Programos apimtis – 120 kreditų.

2017 m Geografijos edukologijos magistrantūros studijoms skirtos 3 VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS VIETOS. Norintiems studijuoti savo lėšomis šių magistrantūros studijų vieno semestro kaina – 1336,35 €.

Magistrantūros studijų formos ir būdai priderinti prie studijuojančiųjų poreikių ir galimybių. Papildomai dėstytojai konsultuoja pagal priėmimo valandas arba elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos adresu: http://leu.lt/lt/gmtf/gmtf_studijos/gmtf_studiju_programos/gmtf_magistranturos_studijos2016/programs/100336.html

arba teirautis telefonu –  8 612 22464.

Lietuvos edukologijos universitetas,

Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas,

Geografijos ir turizmo katedra

LEU_geografijos_studijos

Share This Post

Rašyti komentarą