Studijuok socialinės-ekonominės geografijos bakalauro ir magistro programas Klaipėdoje

Geografija_Klaipėdos_universitetasKlaipėdos universitetas kviečia studijuoti Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų programą, kurios tikslas – paruošti kvalifikuotus visuomeninės geografijos specialistus, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, orientuotoms į žinių ekonomiką pagal darnios plėtros principus.

Kam šios studijos skirtos?

Suprantančius visuomenės bei ūkio socialines-ekonomines problemas, jų erdvines priežastis bei gebėjimus priimti sprendimus. Ugdyti regionų plėtros specialistus, gebančius kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas bei teikti siūlymus (įgyvendinant nacionalines bei ES regionų plėtros programas) visuomenės bei ūkio darniai plėtrai regionuose.

Studijų programos pagrindų dalykai:

Geografinių atradimų ir idėjų raida, Bendroji kartografija ir topografija, GIS pagrindai, GIS studijos, Socialinės ekonominės geografijos įvadas, Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų metodai, Regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos socialinė ekonominė geografija, Pasaulio socialinė ekonominė geografija, Ekonominė geografija (Ūkio šakos), Demografija ir gyventojų geografija, Politinė geografija ir geopolitika, Regionų darnios plėtros pagrindai ir modeliai, Geosferos ir gamtiniai procesai, Lietuvos gamtinė geografija, Transporto ir komunikacijų geografija, Kultūrų geografija, Turizmo ir poilsio geografija, Kaimo geografija, Paveldo geografija, Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka, Teritorijų planavimas. Mokomoji praktika (Lietuvoje), Tolimoji praktika (užsienyje, KU lėšomis), Specialioji praktika (Lietuvoje arba užsienyje).

Kokie absolventų gebėjimai po studijų?

 • atlikti regionų bei įvairių teritorijų socialinius ekonominius tyrimus, taikant geografinius tyrimų metodus;
 • atlikti regionų ir valstybių socialinę ekonominę analizę, nustatyti ūkio ir visuomenės problemas, ir jų sprendimus pagal regionų darnios plėtros principus.
 • dirbti su Geografinės Informacijos sistemomis (GIS) ir SPSS programa, atlikti įvairias apklausas, atlikti tiriamų procesų, reiškinių ekspertinį vertinimą;
 • ruošti nacionalinių, ES ir kitiems fondams projektų paraiškas, susijusias su ūkio bei žmogiškųjų išteklių plėtra įvairiuose regionuose. Kur studentai gali atlikti praktiką? Studentas praktiką gali atlikti įvairiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse: savivaldybėse, seniūnijose, turizmo informacijos centruose, civilinės metrikacijos biuruose, migracijos skyriuose, darbo biržoje, regionų plėtros agentūrose, kelionių agentūrose, transporto ir logistikos įmonėse, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, aplinkosaugos institucijose, socialinės rūpybos skyriuose, taip pat įmonėse, kurių veiklos susijusios su regionų plėtros projektų ruošimu ir įgyvendinimu.

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į užsienį?

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir studijuoti visuomeninės geografijos dalykus užsienio universitetuose, su kuriais yra sudarytos Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartys:

 • Lenkijos Gdansko universitete
 • Rumunijos Oradijos universitete
 • Turkijos Uludago universitete
 • Suomijos Turku ir Joensuu universitetuose
 • Vokietijos Tiubingeno universitete
 • Italijos Triesto universitete
 • Prancūzijos Aix-Marselio ir Le Havro universitetuose
 • Bulgarijos Plovdivo verslo ir regionų plėtros universitete

Studijų metu studentai turi galimybę dalyvauti programos Erasmus+ praktikoje užsienio į

Kur ir kuo galima dirbti?

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, gyventojų socialinių apklausų statistikais, aplinkosaugos institucijose. Taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, gali dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros/investicinius projektus, regioninės plėtros projektų ruošimo konsultantais (ekspertais), socialinių apklausų specialistais, verslo, teritorinio planavimo ir GIS specialistais (analitikais). Gali tęsti studijas antrosios pakopos (geografijos magistrantūros studijose).

Absolventų atsiliepimai apie studijas

Klaudija Kionies – studijas vertinu labai teigiamai, ir, mano nuomone, tai viena iš perspektyviausių socialinių mokslų studijų. Studijų programa yra įdomi ir dinamiška, skatinanti konstruktyvų ir kritišką mąstymą.

Edgaras Grakulskis – studijuodamas socialinę geografiją įgijau naudingos patirties dirbant su GIS. Studijos praplėtė mano akiratį. Žinios pravers ne tik darbe, tačiau ir gyvenimiškose situacijose.

Ingrida Kazokevičiūtė – studijos nebuvo tik sausa teorija, turėjome labai daug praktikos bei susipažinome su daugybe programų, kurios praplėtė akiratį ir kurias pritaikysime ateityje.

Petras Vėlius – bakalauro studijos suteikė žinių apie geografiją, išmokė kurti žemėlapius bei analizuoti, tyrinėti šalies ekonomines problemas ir jų pasiskirstymą. Kvalifikuoti ir draugiški katedros dėstytojai, gebantys bendrauti su studentais.

.

Visuomeninės geografijos magistro programa

Daugiau informacijos apie šią studijų programą Magistro programos lankstinukas.

Katedros koordinatės:

321100, 6174884 (LKS 94) 55° 40′ 32.34″, 21° 9′ 19.64″ (WGS)

Daugiau informacijos apie katedrą ir studijų programą rasite http://www.ku.lt/smf/socialiniu-mokslufakultetas/struktura/viesojo-administravimo-ir-socialinesgeografijos-katedra/

Kontaktai: Klaipėdos universitetas Socialinių mokslų fakultetas Viešojo administravimo ir Socialinės geografijos katedra

E. p. geostudijos@gmail.com

Share This Post

Rašyti komentarą