Neįprastas žemėlapis: kokia vėliava šalyje plevėsuotų, jei joje pradingtų tautinė dauguma?

Europos šalyse gyvena daugybė kitataučių, tačiau kokia vėliava plevėsuotų, jei tose šalyse staiga pradingtų tautinė dauguma?