Abiturientai kviečiami rinktis geomokslų studijas Vilniaus Universiteto Geomokslų institute

VU_geomokslu_studiju_kryptysVilniaus Universiteto Geomokslų institutas kviečia abiturientus rinktis vieną iš keturių bakalauro studijų programų. Jei norite įgyti platų geografinį išsilavinimą, rinkitės Geografiją. Jei norite prognozuoti orus, rinkitės Meteorologiją ir hidrologiją. Jei norite šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba pažinti gamtinius ir socialinius reiškinius, rinkitės Kartografiją ir geografinės informacijos sistemas. Jei norite priiminėti inžinerinius sprendimus geologinėje aplinkoje, domina mineralai, naudingosios iškasenos ir jų eksploatavimas, rinkitės Geologiją..

TAPK GEOGRAFIJOS MOKYTOJU STUDIJUODAMAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Kviečiame rinktis Chemijos ir geomokslų fakulteto bakalauro programą Geografija, Meteorologija ir Hidrologija arba Kartografija ir geografinės informacijos sistemos ir pasinaudojus gretutinių studijų galimybe įgyti Geografo pedagogo kvalifikaciją.

Geografija tiria žemės gamtinių ir žmogiškųjų (ekonominių, apgyvendinimo ir kt.) reiškinių kitimą erdvėje. Nuolatos augant visuotiniam susidomėjimui tokiomis problemomis kaip klimato kaita, migracija ar ekologija, geografija geba pateikti atsaką į kylančius iššūkius. Programa parengta atsižvelgiant į Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir krašto tvarkymo poreikius.

Meteorologija ir hidrologija tiria procesus, vykstančius atmosferoje, jūrose, upėse, ežeruose, pelkėse, vandens talpyklose ir lemiančius šių gamtos išteklių kokybę. Ši studijų programa rengia profesionalius „vandenų ir orų“ specialistus: hidrologus, meteorologus ir klimatologus. Sparčiai vykstanti klimato kaita šiandien susilaukia vis daugiau dėmesio, tad šios srities specialistai yra itin paklausūs.

Kartografija – mokslas apie žemėlapius ir erdvines geografines informacines sistemas, jų sudarymą ir jų naudojimą, spausdinimą bei geografinius duomenis, naudojamus kartografiniams kūriniams sudaryti. Pagrindinės šio mokslo kryptys – įvairių reiškinių mokslinė erdvinė analizė ir jų grafinis vizualizavimas. Pagrindinis instrumentas – geografinės informacijos sistemų (GIS) programų paketai, nuotolinių tyrimo metodų aparatūra, grafinės kompiuterinės programos.

Bakalauro studijų metu pasirinkus Dalyko pedagogikos gretutines studijas galėsite įgyti geografijos mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Gretutinės krypties studijos – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų krypties dalykai ir kuri atitinka minimalius šios studijų krypties reikalavimus. Greta pagrindinės studijų krypties programos (jos apimtis mažėja iki 180 kreditų) yra studijuojama Dalyko (geografijos) pedagogikos 60 kreditų apimties gretutinė studijų programa.

Profesinės pedagoginės studijos – tai galimybė studentams, turintiems dalyko bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyti pedagoginį išsilavinimą, apimantį teorines žinias, gebėjimus, praktinius įgūdžius ir vertybines nuostatas, leisiantį jiems dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose bei kitose edukacinę veiklą vykdančiose institucijoje (vaikų socializacijos centruose).

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS Pirmojo etapo prašymų teikimas vyksta nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 12.00 val.

Programų aprašai ir naujausia informacija nuolatos skelbiama Vilniaus universiteto puslapyje https://www.vu.lt/kviecia/bakalauro-studijos

Share This Post

Rašyti komentarą