Mokytojai kviečiami dalyvauti Aukštaitijos ir Žagarės RP stovyklose. Nedelskite ir registruokitės!

upcUgdymo plėtotės centras labai kviečia mokytojus dalyvauti kūrybinėse stovyklose, kurių tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. .

Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su įžymiais krašto žmonėmis, vietos bendruomene, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.

Stovyklos dalyviai dalinsis kūrybinėmis idėjomis, modeliuos patrauklias, įdomias, prasmingas mokiniams veiklas, kurias vėliau galės pritaikyti savo klasėje, mokykloje, bendruomenėje; įgis patirties įvairiais būdais rinkti, kaupti, tvarkyti medžiagą ir tinkamai ją pristatyti. Mokytojų parengta metodinė medžiaga bus skelbiama „Ugdymo sode“, ja galės naudotis visi Lietuvos mokytojai.

Programos dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, kuriuose bus įrašas apie dalyvio patobulintas kompetencijas.
Dalyvio mokestis – 75 eurai (3 dienos). Į kainą įskaičiuojama edukacinė programa, dalyvių maitinimas ir apgyvendinimas. Dalyvio mokestis be nakvynės – 60 eurų. Mokestis turi būti sumokėtas 5 dienos iki renginio pradžios pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą, kurią dalyviams atsiųsime el. paštu likus 2 savaitėms iki renginio. Atvykus į renginį būtina atvežti pavedimo kopiją. Jei pinigus už kursus mokykla perves po renginio, privalote atvežti mokyklos garantinį raštą. Dalyviams išrašoma sąskaita faktūra.

.

Stovykla mokytojams Aukštaitijos nacionaliniame parke

(2018 m. birželio 19-21 d.)

Aukštaitijos nacionaliniame <https://pamatyklietuvoje.lt/map?q=Auk%C5%A1taitijos%20nacionalinis%20parkas> parke<https://pamatyklietuvoje.lt/map?q=Auk%C5%A1taitijos%20nacionalinis%20parkas> numatytos praktinės veiklos ir kultūrinė programa siejama su seniausia Lietuvoje saugoma teritorija, unikaliu kalvotu, ežeringu Aukštaičių aukštumos kraštovaizdžiu ir išskirtiniu kultūriniu paveldu. Šis parkas yra ilgų ir gilių dubaklonių, vingiuojančių tarp įspūdingų gūbrių ir kalvų keterų, spindinčių skaidriomis ežerų ir protakų vilnimis, kraštas. Aukštaitijos nacionalinis parkas – įdomus  etnografiniais kaimais, pasižymintis raiškiomis žemės paviršiaus formomis, miškų ir ežerų gausa.

Šiame parke numatomos praktinės veiklos pradinio ir pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) mokytojams, kurie domisi gamtos pažinimu, socialiniu ir meniniu ugdymu. Numatytos užduotys skirtos praktiškai išbadyti kūrybinio mąstymo metodus, ieškoti problemos sprendimų, tirti kraštovaizdį, vertinti istorinį kultūrinį paveldą šių dienų kontekste bei dirbti komandoje siekiant bendro tikslo. Mokymasis vyks per patyrimą, žygius pėsčiomis, dviračiais ar valtimis, tyrinėjant, ieškant atsakymų, atrandant.

Programa<https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/92dbb7a4-3966-4122-b796-a3dde1074ad4.pdf>

Registracija<https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12050>

.

Stovykla mokytojams Žagarės regioniniame parke

(2018 m. birželio 18-21 d.)

Žagarės regioniniame parke<https://pamatyklietuvoje.lt/map?q=%C5%BDagar%C4%97s%20regioninis%20parkas> numatytos praktinės veiklos ir kultūrinė programa siejama su šiaurės vakarų Lietuvos gamtos ir kultūros lobynais.  Čia galima pasivaikščioti vaizdingai ilgu, kuprotais gūbriais Žagarės ozu. Žagarės mieste išlikęs 16 a. gatvių tinklas, 19 a. pastatai, o Švėtės upės šlaituose galima patyrinėti atsivėrusią dolomitinę atodangą.  Taip pat čia galima susipažinti su  nemažiau paslapčių gaubiančiu unikaliu grafo Naryškino statytu dvaru, greta esančiu 72 ha ploto parku, kuriame yra mūrinis malūnas, menantis baudžiavos laikus, bei savitos architektūros žirgynas. Vaikščiojant po parko teritoriją susipažinsime su šio krašto praeitimi, aplankt Žvelgaičio ir Raktuvės piliakalnius, ant kurių kadaise stovėjo žiemgalių pilys, Žagarės pilkapiai, o senos įvairių konfesijų kapinės liudija įdomią šio krašto praeitį, kovas su Livonijos ordinu.

Šiame parke numatomos praktinės veiklos tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su vietos bendruomene, įžymiais to krašto žmonėmis, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.

Programa<https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/e71e3a93-6ded-4d59-a46a-8f1a1b472d19.pdf>

Registracija<https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12000>

Ugdymo plėtotės centro informacija

Share This Post

Rašyti komentarą