Etatinis apmokėjimas. ŠMM nuomonė apie mokytojų veiklą asociacijose

Etatinis apmokejimasLietuvos pedagogų asociacijos vadovų taryba, kuriai priklauso ir LGMA vadovas, parengė raštą Švietimo ir mokslo ministerijai su tikslu aktyvią veiklą pedagogų asociacijose numatyti etatinio apmokėjimo modelyje. Gautas atsakymas iš ŠMM suteikia tvirtą pagrindą LGMA skyrių vadovams, metodinių ratelių (tarybų) pirmininkams taip pat esamos ir būsimos LGMA tarybos nariams kreiptis į mokymo įstaigų vadovus. Raštas Švietimo ir mokslo ministerijai:

„LR Seimas 2018-06-29 pritarė mokytojų atlyginimų pertvarkai, pagal kurią pedagogų atlygis bus skaičiuojamas pagal etatus. Pagal reformą pedagogo veikla bus skirstoma į pamokų vedimą (kontaktines valandas), pasirengimą pamokoms ir darbą su bendruomene. LR ŠMM tinklapyje www.etatinis.lt etatinio apmokėjimo modelio aprašyme yra pažymėta, kad „kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms: su pamokomis susijusioms veikloms, papildomai veiklai mokyklos bendruomenei.“

Respublikinių pedagogų asociacijų vadovai, prezidiumų arba valdybų nariai, miestų/rajonų metodinių ratelių (tarybų) pirmininkai ir nariai labai dažnai yra kviečiami dalyvauti įvairiose LR ŠMM, UPC, kitų švietimo įstaigų organizuojamose veiklose. Tokia veikla įvairiose darbo grupėse, susirinkimuose, pasitarimuose, rengiamų dokumentų nagrinėjimas ir aptarimas, ekspertiniai vertinimai ir pan. nėra numatyti etatinio apmokėjimo modelyje. Manome, kad darbas švietimo bendruomenių asociacijų veikloje, atitinka naująją tvarką ir teikia naudą bendruomenei ir todėl patenka į papildomai veiklai bendruomenėje apskaitytinas valandas; jis yra tiesiogiai naudingas ir konkrečios mokyklos bendruomenei, nes visos naujienos pirmiausiai pasiekia šios mokyklos mokytojus.

Lietuvos pedagogų aciaciacijų vadovų taryba atkreipia dėmesį, kad toks darbo laikas mokytojų asociacijų veikloje yra niekaip neapskaitomas ir neatlyginamas.

Siūlome normatyviniuose etatinio mokytojų darbo apmokėjimo dokumentuose numatyti, kad respublikinių pedagogų asociacijų vadovų, prezidiumų arba valdybų narių, miestų/rajonų metodinių ratelių (tarybų) pirmininkų ir narių veikla, pagal asociacijų pateiktus duomenis, būtų numatoma ir apmokama kaip papildoma veikla bendruomenėms”.

.

LPAVT_Dėl_darbo_švietimo_bendruomenėse_įtraukimo_į_etatinį_darbo_apmokėjimą_RAŠTAS

Atsakymo tekstas:

Susipažinę su Jūsų siūlymais, kuriuos nurodėte 2018-07-12 siųstame rašte, pritariame, kad mokytojų dalyvavimas profesinių bendruomenių veiklose ir atstovavimas darbo grupėse, konsultacijose ir pan. yra svarbi mokytojo profesinės veiklos dalis. Pagal etatinio apmokėjimo modelį veiklos, susijusios su dalyvavimu šalies mokytojų asociacijų veikloje ar jų valdyme, gali būti įtrauktos į konkretaus mokytojo pareigybės aprašymą. Kiek apmokamo darbo valandų ir kokias veiklas numatyti konkretaus mokytojo pareigybės aprašyme, turi spręsti mokyklos vadovas (darbdavys), atsižvelgdamas į mokytojo kompetencijas ir mokyklai reikalingas veiklos sritis.
Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija rengia rekomendacijas dėl mokytojų krūvio sandaros, atsižvelgsime į Jūsų siūlymus.

„Susipažinę su Jūsų siūlymais, kuriuos nurodėte 2018-07-12 siųstame rašte, pritariame, kad mokytojų dalyvavimas profesinių bendruomenių veiklose ir atstovavimas darbo grupėse, konsultacijose ir pan. yra svarbi mokytojo profesinės veiklos dalis. Pagal etatinio apmokėjimo modelį veiklos, susijusios su dalyvavimu šalies mokytojų asociacijų veikloje ar jų valdyme, gali būti įtrauktos į konkretaus mokytojo pareigybės aprašymą. Kiek apmokamo darbo valandų ir kokias veiklas numatyti konkretaus mokytojo pareigybės aprašyme, turi spręsti mokyklos vadovas (darbdavys), atsižvelgdamas į mokytojo kompetencijas ir mokyklai reikalingas veiklos sritis”.

Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija rengia rekomendacijas dėl mokytojų krūvio sandaros, atsižvelgsime į Jūsų siūlymus.

Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius, atliekantis Ministerijos kanclerio funkcijas Albertas Žalys

Dėl darbo švietimo bendruomenėse įtraukimo į etatinį darbo apmokėjimą_ATSAKYMAS

.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas

Rytas Šalna
Share This Post
3 komentarai
  1. Lauksime rezultatų.

  2. Kuo mokytojo tokia veikla naudinga mokyklos direktoriui? Niekuo. Tai ir atsakymas dėl papildomų valandų skyrimo daugelyje mokyklų aiškus – nėra pinigų.

  3. Klausimelis.Ar normaluapie 600 mokinių Vilniaus gimnazijoje 1,5kūno kultūros mokytojo etato?Administracija aiškina,kad neformalus ugdymas nėra kontaktinės valandos,o varžybos nėra pagal preliminarinę sutartį niekur numatytos.Puiku , kai gimnazija sportiškiausia respublikoje,bet mokytojai žemiau plintuso,nepatinak,nesirašyk.Jūsų sutartis gali būti nutraukta☺

Rašyti komentarą