Asociacijos oficialiai įteikė raštą LR Seimui, ŠMSM, UPC

Visi_kartu_mes_galime
Sausio 8 d. net 36 švietimo organizacijos įteikė viešą Kreipimąsi LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Ugdymo plėtotės centrui.

Rašte asociacijos, profesinės sąjungos, kitos su švietimu susijusios organizacijos išsakė poziciją, susijusią su ugdymo turinio kaitos procesu bei kitomis švietimo struktūrinėmis reformomis.

Akcentuojama, kad iš esmės pritariama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siekiui, atsižvelgiant į šių dienų iššūkius, tobulinti bendrųjų ugdymo programų turinį, tačiau konstatuojama, kad reformoms kol kas yra nepasiruošta.

Rašte nepritariama bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių ir ugdymo programų restruktūrizavimo projektams, tačiau visos asociacijos yra pasirengusios konstruktyviam dialogui, galinčiam padėti įveikti krizę švietimo sistemoje ir sėkmingai įgyvendinti bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo reformą.

Asociacijos baiminasi ir teigia, kad ugdymo turinio atnaujinimo ir ypač programų struktūros reforma sukels naujų socialinių ir ekonominių problemų, jeigu jai nebus pasiruošta iš esmės ir ji bus vykdoma neapgalvotai ir neskaidriai.

Rašte reikalaujama, jog tolimesniame bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo procese teisiškai ir fiziškai dalyvautų pedagogų asociacijų įgalioti atstovai, kurių bendradarbiavimas su ŠMSM ir UPC (Ugdymo plėtotės centras) specialistais užtikrintų sėkmingą švietimo sistemos reformavimo siekių praktinį įgyvendinimą.

Visas KREIPIMOSI tekstas su pasirašiusiųjų parašais yra ČIA.

Geografijos mokytojų prašoma KREIPIMOSI tekstą atspausdinti ir paviešinti visiems Jūsų mokyklų mokytojams. Dėkoju.

Mes visi esame stiprūs tik tada, kai esame vieningi ir drauge siekiame tų pačių tikslų!
 
Tik visi kartu

 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna

 

Share This Post

Rašyti komentarą