Kvietimas į konferenciją Vilniaus Radvilų gimnazijoje

RGB_Radvilu-gimnazijaVilniaus Radvilų gimnazijoje vyks 7–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių integruota tikybos–dailės–geografijos–pilietiškumo konferencija „Kol mes visi kaip vienas“, skirtos paminėti 2019 – jėzuitų misijos Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo bei pasaulio lietuvių metus.

Konferencijos laikas ir vieta

Konferencija vyks kovo 22 d. ,12.00 val. Vilniaus Radvilų gimnazijoje (Gelvonų g. 55, Vilnius).

Konferencijos tikslas – analizuojant mūsų tautos paveldą, visuomenės gyvenimo įvykius, tikėjimo liudytojų gyvenimus, meno kūrinius, apmąstyti ir atskleisti bendražmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes, skatinti kurti atsakingą, brandžią, pilietinę visuomenę.

Konferencijos uždaviniai:

  • pristatyti autentiškus tikėjimo liudytojus, atskleisti, kaip tikėjimas ir vertybės padeda įveikti gyvenimo iššūkius;
  • atskleisti lietuvių dailės, architektūros kūrinių meninės raiškos ypatumus;
  • lavinti darbo su geografiniais ir istoriniais  šaltiniais, geografinėmis informacinėmis sistemomis įgūdžius;
  • ugdyti kritinį mąstymą, atsakingą požiūrį į žmogų, visuomenę, gamtą, tautos paveldą;
  • lavinti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei prezentacinius gebėjimus, ugdyti iniciatyvumą, pilietiškumą.

Dalyviai,  registracija

  • Dalyviai –  bendrojo lavinimo mokyklų  7-12 klasių mokiniai ir juos ruošę mokytojai.
  • Konferencijos dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 7-9 bei 10-12 klasių mokiniai.
  • Į konferenciją dalyviai registruojasi iki 2019 m. kovo 15 d.
  • Užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr.1) atsiunčia organizatoriams elektroniniu paštu rastine@radvilu.vilnius.lm.lt
  • Informaciją teikia Vilniaus Radvilų gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Rimanta Kairaitytė (el. paštas rimantaka@gmail.com, telefonas 868234704), dailės mokytoja metodininkė Violeta Saldūnienė (el. paštas salduniene@hotmail.com, telefonas 862090549), geografijos  mokytoja ekspertė Asta Rutkienė (el. paštas asta.rutkiene@gmail.com, telefonas 861060624), istorijos vyr. mokytojas Giedrius Mackevičius (el. paštas mackevicius.g@gmail.com,   telefonas  868216570).

Vilniaus_Radvilų_gimnazija_KONFERENCIJOS_NUOSTATAI

Vilniaus Radvilų gimnazijos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą