Nacionalinis egzaminų centras susitiko su pedagogų asociacijomis

NECSausio 31 d. Nacionalinio egzaminų centro (NEC) darbuotojai susitiko su mokomųjų dalykų asociacijų, profesinių sąjungų ir tėvų organizacijų atstovais. Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė paragino asociacijas būti atsakingomis ir aktyviomis, teikiant informaciją savo organizacijų nariams apie tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo  reikšmę..

Susitikime buvo pristatytos NEC vykdomos funkcijos, organizuojant mokinių pasiekimų išorinį vertinimą ir kitų tikslinių grupių testavimą, nacionalinių vertinimų ir tarptautinių tyrimų duomenys apie mokinių pasiekimų tendencijas per pastaruosius metus, tikslines grupes, kam šie duomenys yra skirti ir kam jie prieinami. Asociacijų atstovams buvo pristatytos ir numatomos 2019–2021 metų išorinio vertinimo kaitos kryptys. Daugiausia dėmesio sulaukė klausimai apie elektroninį pasiekimų patikrinimų vykdymą ir mokinių atlikčių elektroninį vertinimą.

Antroje susitikimo dalyje vyko diskusijos visiems svarbiomis temomis, dalyviai kėlė klausimus, teikė savo siūlymus dėl bendradarbiavimo formų ir pasikeitimo informacija būdų.

Su asociacijų atstovais susitarta bendradarbiauti svarstant klausimus apie kaupiamojo vertinimo modelio kūrimą, burti tikslines diskusijų grupes pagal mokomuosius dalykus ar pasiekimų patikrinimų tipus, keistis nuomonėmis visais švietimo bendruomenei aktualiais klausimais.

Dėkojame Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatoriui, geografijos mokytojų asociacijos prezidentui Rytui Šalnai už pagalbą suburiant asociacijos atstovus konstruktyviam susitikimui.

NEC informacija

Share This Post

Rašyti komentarą