Šiaulių apskrities geografijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Geografijos ugdymo turinio kaita neišvengiama“

Šių metų vasario 21 dieną Šiaulių Didždvario gimnazijoje įvyko Šiaulių apskrities geografijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Geografijos ugdymo turinio kaita neišvengiama“, kurią organizavo geog...

  • 1
  • 2