Šiaulių apskrities geografijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Geografijos ugdymo turinio kaita neišvengiama“

Siauliu apskrities geografijosŠių metų vasario 21 dieną Šiaulių Didždvario gimnazijoje įvyko Šiaulių apskrities geografijos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Geografijos ugdymo turinio kaita neišvengiama“, kurią organizavo geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė. Šioje diskusijoje dalyvavo geografijos mokytojai iš Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio ir Telšių rajonų.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė – Laima Uosytė  -supažindino mokytojus su Marso kraštovaizdžio šalimi – Namibija, kurią praeitais metais aplankė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) organizuotos ekspedicijos metu. Mokytoja pristatė šios šalies unikalų gamtinį landšaftą (Kalahario dykumą, „Žuvies“ upės kanjoną, įspūdingąsias kopas), kultūrinius ir ekonominius savitumus, aptarė šalies švietimo sistemą. Mokytojos organizuotoje linksmoje apklausoje geografijos mokytojai turėjo galimybę laimėti Kalahario dykumos smėlio mėginį.

Siauliu apskrities geografijos 2

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos ir Stasio Šalkauskio gimnazijos geografijos mokytoja – Indrė Staliorevičienė – pristatė Islandijos gamtinius, kultūrinius ir ekonominius ypatumus naudojantis šiuolaikinėmis skaitmeninio turinio programomis (ArcGIS online, Google Earth). Taip pat dalijosi įspūdžiais iš aplankyto didžiausio Europoje lavos centro, kuriame interaktyvioje erdvėje su 3D projekcijomis pristatytas Islandijos salos susiformavimas, seisminis aktyvumas, vulkanizmas.

Siauliu apskirties geografijos mokytoju 3

Šiaulių Gytarių progimnazijos ir Suaugusiųjų mokyklos geografijos mokytoja – Dalė Lapatinskaitė – pasidalino „gyvąją“ aplinkos tyrimo medžiaga iš Mūšos tyrelio pelkės, kurią mokytojai galės naudoti pamokose.

Apskritojo stalo diskusijų metu buvo aptariama ir įvertinta dabartinė švietimo būklė, geografijos mokymo turinys ir jo kaita, patyriminio ugdymo svarba, išsakytos nuomonės, rekomendacijos.

Mokytojų nuomone išskirti šie tobulintini ugdymo turinio aspektai: 1) dabartinė tvarka 10 klasėje skiriant vieną savaitinę geografijos pamoką plačiam Lietuvos ir pasaulio ūkio turiniui nagrinėti. Šio kurso mokymas (-is) yra fragmentiškas, neefektyvus. Šiaulių apskrities geografijos mokytojai kartu su LGMA pritaria grąžinti antrąją savaitinę pamoką 10 klasėje; 2) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos deklaruotina rekomendacija – didesnį dėmesį skirti patyriminiam ugdymui ir 30 proc. pamokų vesti kitose aplinkose – praktiškai neįgyvendinama. Mokytojai pritaria patyriminio ugdymo svarbai ir norėtų, kad geografijos (socialinio ugdymo) tiriamiesiems darbams buvo skirtos mokyklose netradicinio ugdymo dienos.

Siauliu apskrities geografijos

Apskritojo stalo metu dalijimasis patirtimi, nuomone, konkrečiais sprendimais yra ypač reikalinga artėjant bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo procesui.

Indrė Staliorevičienė

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos Šiaulių miesto pirmininkė

Share This Post

Rašyti komentarą