SOS. Vyksta geografijos ugdymo turinio vagystė

Šį tekstą Jums rašo LGMA prezidentas Rytas Šalna. Birželio 11 d. dalyvavau ŠMSM organizuotoje viešojoje konsultacijoje Integruotos gamtos mokslų programos 5–8 klasėms klausimams aptarti. Renginyje, be manęs, dalyvavo Lietuvos fizikos, Lietuvos biologijos ir Lietuvos chemijos mokytojų asociacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Renginys vyko 8,5 valandos.

Informacijos apie Integruoto gamtos mokslų programą 5–8 klasėms pateikė ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio udymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, dr. Laima Galkutė, UPC specialistė ir šio projekto kuratorė Ona Vaščenkienė, kiti asmenys.

Viešoji konsultacija organizuota, atsižvelgiant į gamtos mokslų asociacijų Kreipimąsi į ŠMSM dėl įgyvendinamos programos keliamų akivaizdžių grėsmių ir iššūkių fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos dalykams.

Prie gamtos mokslų grupės prisidėjo ir LGMA, nes:
 1. Integruoto gamtos mokslų programoje yra beveik 50 geografinių temų.
 2. Su geografais niekas nederino tos programos turinio ir pasiekimų.
 3. Kuriant porogramą, kurioje tokia didžiulė geografijos turinio dalis, nedalyvavo joks mokslinis geografijos konsultantas.
 4. Geografijos turinio logikoje apsčiai spragų ir neaiškių interpretacijų.
 5. Viešai ir ne viešai kalbama, kad gamtinis turinys, nes geografija yra socialinis mokslas, turėtų būti dėstomas gamtos mokslų specialistų.

Žinia, kad beveik absoliuti jų dauguma neturi geografijos mokytojo kvalifikacijos.

Vykusiame posėdyje kėliau klausimus, išsakiau nuogąstavimus:

1. Kodėl šioje programoje taip daug geografijos turinio?

Atsakymas: fizinė geografija yra gamtos mokslas, kurį gali dėstyti gamtos mokslų mokytojai, taip pat kažkokiomis formomis gali įsiterpti ir geografai.

2. Išskaidžius geografijos ugdymo turinį gabalais, prarandamas turinio nuoseklumas, neaišku, ką dėstys geografai, o ką gamtos mokslų specialistai. Ar mes visi toleruojame turinio persidengimą, ar siekiame susitarimų, kad to nebūtų?

Komentaras: į temas reikia žiūrėti holistiškai, plačiai, sudaryti mokiniams galimybę siekti ne mokslo logikos, bet jiems sudaryti galimybę atrasti, modeliuoti, kelti hipotezes, žaisti. Gamtos mokslai tampa pagrindu, o kiti turės prie jų derintis.

3. Ar atliktas šios programos didaktinis vertinimas, turint omeny, ar apgalvota, kurios klasės mokinys kiek ir ko pajėgus suprasti, atsižvelgiant į jo amžiaus tarpsnį. Pateikiau pavyzdį su atmosfera, jos sandara, meteorologiniais reiškiniais, kas pagal tą programą jau dėstoma 5 klasėje.

Atsakymas: šiais laikais mokiniai labai pasikeitę, jie gabūs ir viską suvokia daug geriau ir greičiau. Kituose susitikimuose pasakyta, kad šiuos dalykus gamtininkai išdėstys geriau nei geografai.

4. Ar bus kituose koncentruose pakartota geografinė informacija, nes programoje to nesimato?

Atsakymas: ……………………….

5. Ar Jums trūksta biologijos, chemijos ir fizikos turinio, jog reikia gvieštis į geografiją ir tokia plačia imtimi, kai pasisavinami didžiuliai blokai geografijos turinio?

Atsakymas: ………………………. reikia žiūrėti plačiau, galvoti apie vaiką….

Ir dar daug mano išsakytų, kolegų fizikų, chemikų, biologų klausimų….. Renginys vyko 8,5 valandos.

GRĖSMĖS GEOGRAFIJAI
 1. Geografijai metami kaltinimai dėl pas mus ir integruoto gamtos mokslų programoje besikartojančio turinio, nors geografijoje šis turinys visame pasaulyje jau dėstomas 100 ir daugiau metų.
 2. Kadangi geografijai neįmanoma sukonstruoti logiško geografijos turinio, artimiausiu metu siūloma naikinti geografiją arba mažinti jos pamokas 6, 7, 8 klasėse, paliekant turbūt tik visuomeninę geografiją. Toks planas buvo prieš penkerius metus, tačiau dėjau visas pastangas, kad Jūs, geografijos mokytojai, iki šiol turėtumėte pamokas 6, 7 ir 8 klasėse.

……………….

LGMA aktyvas, susirinkęs gegužės 24-26 dienomis Pervalkoje, aptarė Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms. Po išsamios turinio analizės niekam nekilo abejonių, kad geografijai iškilo egzistencinis pavojus.

Noriu patikinti, kad aš, Rytas Šalna, taip pat visas LGMA aktyvas dės visas įmanomas pastangas, jog tokia savivalė Lietuvos švietimo sistemoje būtų suvaldyta.

Labai prašau visų, turinčių minčių, patirties, nes galbūt Jūsų mokykloje vyksta šios programos eksperimentas, gal nagrinėjote šią programą, išsakyti savo mintis komentarų skiltyje, arba parašyti man šiuo adresu: monblanas@gmail.com

LGMA prezidentas

Rytas Šalna

Share This Post
1 komentaras
 1. Labas rytas,
  Pritariu 120%-juodžiausia vagystė vidury baltos dienos.
  ‘…. reikia žiūrėti plačiau, galvoti apie vaiką….”, CITATOS PB.
  BŪTENT TOKIOMIS VAGYSTĖMIS APIE VAIKUS IR NEGALVOJAMA. Konkretus pvz., Mūsų gimnazijoje mokosi mokiniai ir nuotoliniu būdu. Tai tie mokiniai, kurie mokėsi integruoto kurso kitose valstybėse, neturi pakankamai žinių ir gebėjimų sėkmingai mokytis geografijos aukštesnėse klasėse.Tiesiog nesupranta dėsningumų, vykstančių gamtoje, negeba paaiškinti kodėl ir kaip bei kur tai vyksta.Kažkoks “sumaltas” supratimas, tiksliau nesupratimas.Todėl daugelį geografinių dalykų turime aiškintis iš naujo vyresnėse klasėse, nors apie tai mokiniai sužino žemesnių klasių geografijos kurse.
  Pritariu, pasirašau už geografijos kurso išsaugojimą. Smerkiu tokią gėdingą, nemokšišką savivalę.

Rašyti komentarą