2020 m. 6–12 klasių MANO GAUBLYJE dalyvavo rekordinis mokinių skaičius

LGMA dėkoja visoms mokykloms, rajonų bei miestų geografijos mokytojų bendruomenėms, taip pat švietimo skyriams ir centrams, kurie organizavo jau devintąją 6-8 klasių ir penktąją 9-12 klasių geografijos olimpiadą „Mano Gaublys”. Rezultatų protokolus atsiuntė beveik visi šios olimpiados vykdytojai.
Faktai apie įvykusią olimpiadą
 1. Olimpiadoje dalyvavo 59 Lietuvos savivaldybių mokiniai (žr. žemėlapį).
 2. Iš viso olimpiadoje dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius – 13 300 mokinių (2019 – 12 154 mokiniai).
 • 6–8 klasių kategorijoje: 7583 mokiniai
 • 9–12 klasių kategorijoje: 5717 mokiniai
 • šeštokų –  2715 mokinių
 • septintokų – 2384 mokiniai
 • aštuntokų – 2484 mokinai
 • devintokų – 2336 mokiniai
 • dešimtokų – 1640 mokinių
 • vienuoliktokų – 901 mokinys
 • dvyliktokų – 840 mokinių
Savivaldybių dalyvavimo olimpiadoje žemėlapis.

6 klasės rezultatų suvestinė

7 klasės rezultatų suvestinė

8 klasės rezultatų suvestinė

9 klasės rezultatų suvestinė

10 klasės rezultatų suvestinė

11 klasės rezultatų suvestinė

12 klasės rezultatų suvestinė

Apibendrinamosios išvados
 1. Šiais metais olimpiada sulaukė dar didesnio dalyvių skaičiaus – daugiau kaip 13 000 dalyvių.
 2. Šiais metais vėl skelbiame mokinių surinktų taškų pasiskirstymo grafikus. Jie leidžia mokytojams pasitikrinti savo mokinių lygį Lietuvos mastu.
 3. Šis renginys yra ne komercinis, jį remia Lietuvos neformaliojo švietimo centras, renginys įtrauktas į nacionalinį mokinių olimpiadų ir konkursų sąrašą.
 4. Pasirinktos užduočių pateikimo formos tikslai: 1) sudaryti galimybes mokiniams visuotinai pasitikrinti žinias, o mokytojams atkreipti dėmesį į užduočių pateikimo pobūdį, jų sąryšį su aplinka, šiuolaikiniu kontekstu, mokinių pasiekimus; 2) sukurti tokią užduočių sistemą, kuri neapkrautų mokytojo darbų tikrinimu ir leistų labai greitai ir efektyviai organizuoti olimpiadą.

LGMA ragina ir kitais metais mokyklas aktyviai dalyvauti šiame vieninteliame tokio pobūdžio ir masiškiausiame geografijos renginyje Lietuvoje. Dalyvaujančių mokinių gausa yra informacijos žinutė visai Lietuvos švietimo sistemai, jog geografijos mokytojų bendruomenė yra stipri ir susitelkusi.

Olimpiados organizatoriai
Share This Post

Rašyti komentarą