Antrą kartą organizuotame 2-4 klasių MANO GAUBLYJE dalyvavo per 8 000 mokinių

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) iniciatyva antrą kartą buvo organizuota pasaulio pažinimo olimpiada 2–4 klasių mokiniams „Mano gaublys”. Iš viso olimpiadoje dalyvavo daugiau kaip 8 300 mokinių. Šis skaičius patvirtina, kad šis renginys laukiamas ir turi turėti tęstinumą. LGMA dėkoja visiems mokytojams, kurie ir šiais metais dalyvavo judėjime “Mano Gaublys”.
Faktai apie įvykusią olimpiadą
  1. Olimpiadoje dalyvavo 44 Lietuvos savivaldybių mokiniai (žr. žemėlapį).
  2. Iš viso olimpiadoje dalyvavo 8 308 mokiniai.
  • antrokų – 2640 mokinių
  • trečiokų – 2728 mokiniai
  • ketvirtokų – 2940 mokinių
Savivaldybių dalyvavimo olimpiadoje žemėlapis
Mokinių pasiekimų suvestinė
Olimpiados organizatoriai, surinkę ir apdoroję mokinių rezultatus iš visos Lietuvos, parengė mokinių surinktų taškų pasiskirstymo grafikus, kurie leis pradinių klasių mokytojams pasitikrinti savo mokinių lygį Lietuvos mastu.
 
2 klasės rezultatų suvestinė

3 klasės rezultatų suvestinė

4 klasės rezultatų suvestinė

Apibendrinamosios išvados
  1. Antroji pasaulio pažinimo olimpiada 2-4 klasių mokiniams „Mano gaublys” taip pat sulaukė didelio dalyvių skaičiaus.
  2. Šis renginys yra ne komercinis ir įtrauktas į nacionalinį mokinių olimpiadų ir konkursų sąrašą.
  3. Pasirinkta užduočių pateikimo forma pasiteisino, nes sudaro galimybes mokiniams visuotinai pasitikrinti žinias, o mokytojams atkreipti dėmesį į užduočių pateikimo pobūdį, jų sąryšį su aplinka, šiuolaikiniu kontekstu, mokinių pasiekimus. Taip pat svarbu ir tai, kad tokia užduočių pateikimo sistema neapkrauna mokytojo darbų tikrinimu ir leidžia labai greitai ir efektyviai organizuoti olimpiadą.
  4. Surinkti mokytojų atsiliepimai leidžia daryti išvadą, kad ši olimpiada pasiteisina ir įdomi mokiniams bei jų tėvams, o mokytojams naudinga ir paįvairina pasaulio pažinimo ugdymo procesą.

LGMA ragina ir kitais metais pradinių klasių mokytojus aktyviai dalyvauti šioje pasaulio pažinimo „Mano gaublys” olimpiadoje ir siekia nudažyti visą Lietuvos žemėlapį.

Olimpiados organizatoriai
Share This Post

Rašyti komentarą