Respublikinė konferencija „Istorijos ir geografijos mokymas kitaip“

Vasario 19 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko pirmoji šalies istorijos ir geografijos mokytojų konferencija „Istorijos ir geografijos mokymas kitaip“, kurią organizavo Šiaulių Didždvario gimnazija. Jos tikslas – skatinti mokytojus dalintis savo gerąja patirtimi ugdant aktyvų, kūrybingą ir atsakingą pilietį.

33 šalies mokytojai, atvykę iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Pasvalio ir kitų miestų, pristatė 26 pranešimus. Plenariniame posėdyje kalbėjęs profesorius, LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas kalbėjo apie Lietuvos istorijos politikos konstravimo ypatybes, atkreipė dėmesį į mūsų visuomenės problemas ir didžiausią jų – paviršutiniškumą. Susirinkusius profesorius paragino mokinius mokyti ryžto, drąsos išsakyti argumentuotą nuomonę, būti pilietiškais, apginti savo poziciją.

Kadangi vienas iš konferencijos uždavinių – pristatyti ugdymo turinio patrauklesne forma galimybes, tad dominavo pranešimai apie geografijos ir istorijos pamokas, organizuojamas kitose erdvėse (pavyzdžiui, parodų salėse, skaityklose, muziejuose, edukacinėse išvykose), integruotas pamokas (pavyzdžiui, istorijos ir geografijos, geografijos ir IT, istorijos ir dailės, geografijos ir vokiečių kalbos), projektinę veiklą , GIS panaudojimą. Nemažas dėmesys buvo skirtas mokymąsi aktyvinantiems, kūrybiškumą skatinantiems metodams (pavyzdžiui, žaidybinių elementų taikymas, aktualijų žemėlapio kūrimas, istorinių scenų inscenizavimas).
Be to, buvo aptartas STEAM ugdymas socialinių ir gamtos mokslų pamokose, kalbėta apie Antrąjį pasaulinį karą, Sąjūdį, Tadą Kosčiušką, penkių tautų nacionalinį didvyrį, paliesta Holokausto tematika.

Konferencijos apibendrinime mokytojai vienbalsiai teigė, kad ši konferencija – tai puikus būdas mokytis vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų.
Šiaulių Didždvario gimnazijos geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė

Share This Post
2 komentarai
  1. Gal galėtumėte pasidalinti pranešimais su visais asociacijos nariais? Norėtume pasisemti naujų idėjų ir nedalyvavę konferencijoje. Ačiū.

    • Jeigu šį paklausimą mato renginio organizatoriai, jie gali priimti sprendimą pasidalyti konferencijos medžiaga. Geografija.lt mielai ją paskelbs šioje svetainėje tikriems LGMA nariams.

Rašyti komentarą