2021 m. valstybės biudžeto lėšos švietimo, mokslo ir sporto sritims didėja 177 mln. Eur

Seimas patvirtino 2021 m. valstybės biudžetą, kuriame švietimo, mokslo ir sporto sritims, lyginant su 2020 m., finansavimas išauga 177 mln. Eur, arba daugiau kaip dešimtadaliu. Iš jų 37,5 mln. Eur numatyta Vyriausybei patobulinus biudžetą.

2021 m. švietimui, mokslui ir sportui valstybės biudžete iš viso numatyta 2 mlrd. Eur.

„Nors 2021 m. švietimo, mokslo ir sporto biudžetas ir nėra svajonių išsipildymas, vis dėlto Vyriausybei dar pavyko surasti būtinųjų lėšų, kad būtų įgyvendinti ankstesnės Vyriausybės prisiimti teisiniai įsipareigojimai dėl švietimo pagalbos, įtraukiojo ugdymo sąlygų gerinimo ir kitų reikmių, kurioms lėšos anksčiau nebuvo numatytos“, –  sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Patvirtiname 2021 m. biudžete numatyti papildomi 13,8 mln. Eur valstybės biudžeto asignavimų ugdymo įtraukties stiprinimui

2021 m. bus įsteigtos 285 papildomos mokytojų padėjėjų pareigybės. Tam numatyta 3,7 mln. Eur.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. didinamas švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis, atlyginimai turėtų padidėti vidutiniškai 18,5 proc., atskiroms pareigybėms – nuo 10 iki 25 proc., taip pat bus papildomai įsteigta iki 760 švietimo pagalbos specialistų pareigybių. Iš viso tam numatyta 10,1 mln. Eur.

Darbo užmokesčiui 2021 m. skirtos lėšos, lyginant su 2020 m., didėja 116 mln. Eur

Nuo sausio 1 d. vidutiniškai 14 proc. augs mažiausiai uždirbančių auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių atlyginimai, tam skiriama 2,5 mln. Eur. Nuo sausio 1 d. vidutiniškai 3,6 proc. didės švietimo įstaigose dirbančių bibliotekininkų atlyginimai, tam skiriama 1,1 mln. Eur.

Siekiant pritraukti daugiau talentingo jaunimo rinktis mokslininko karjerą, nuo 2021 m.  sausio 1  d. suplanuota didinti pradedančiųjų mokslininkų atlyginimus, kad jų alga po mokesčių nebūtų mažesnė nei 2-4 metų doktorantams teikiama parama, tai yra 880 Eur. Atlyginimas vidutiniškai pakiltų 234 Eur. Iš viso asistentų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų algoms valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose ir aukštosiose mokyklose didinti 2021 m. valstybės biudžete numatyta 5,2 mln. Eur.

Siekiant didinti mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų darbo užmokestį, naikinami pareiginės algos koeficientų intervalai nuo 2021 m. sausio 1 d. Tam suplanuota 18 mln. Eur.

78,8 mln. Eur skiriama nuo šio rugsėjo 1 d. padidintiems mokytojų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams mokėti.

Baziniam atlyginimų dydžiui, minimaliajai mėnesinei algai bei mažiausiems biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų koeficientams padidinti kitąmet numatyta 10,3 mln. Eur.


Valstybė įsipareigoja labiau prisidėti padėdama savivaldybėms užtikrinti privalomą ikimokyklinį ugdymą socialinę riziką patiriantiems vaikams

Vaikams ugdyti, atsivežti iki ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir parvežti namo, maitinti iš biudžeto skiriama 1,3 mln. Eur. Ši Švietimo įstatymo nuostata bus pradėta įgyvendinti nuo kitų metų rugsėjo 1 d.

Daugiau lėšų – ankstyvajam ugdymui lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose, neformaliajam švietimui, fizinio ir matematikos pamokoms

Ankstyvajam ugdymui lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose pridedama 0,4 mln. Eur. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, kurios vykdomos tautinių mažumų kalbomis, padaugės valandų lietuvių kalbai mokytis – skiriamos 5 val. per savaitę (dabar priešmokyklinio ugdymo programoje skiriamos 4 val., o ikimokyklinio ugdymo programoje – tik tokiu atveju, jeigu šeima pageidauja  ir ugdymo įstaiga turi galimybių). Ši Švietimo įstatymo nuostata bus pradėta įgyvendinti nuo kitų metų rugsėjo 1 d.

Nuo rugsėjo 1  d. pridedama papildoma fizinio ugdymo pamoka 8 kl. ir matematikos pamoka 10 kl. – tam skiriama 1,6 mln. Eur.

2021 m. didėja  neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansavimas – jam bus skiriama 17 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, tai yra 40 procentų daugiau nei pernai, kai jam buvo skirta 12 mln. ES lėšų.

Šaltinis: smm.lt

Share This Post

Rašyti komentarą