Informacija apie 7-8 klasių geografijos olimpiadą (nuostatai)

LGMA olimpiadų organizavimo komitetas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia informaciją, susijusią su LGMA aktyvo nutarimu ir LMNŠC pritarimu pradedama organizuoti nacionaline 7–8 klasių mokinių geografijos olimpiada. 

Olimpiados organizavimo tvarka
 1. Olimpiadoje gali dalyvauti 7–8 klasių mokiniai.
 2. Olimpiada vykdoma nuotoliniu būdu dviem etapais: pirmasis – Atrankos etapas, antrasis – Šalies mokinių geografijos olimpiados etapas.
 3. 2021 metų Olimpiados tema: Vidinės ir išorinės jėgos.
 4. Atrankos etapas vyks balandžio 20 d. Renginio pradžia: 10.00 val. 
 5. Skelbiama nuoroda, kuri taps aktyvia tik olimpiados dieną ir tik nuo 10.01 val. Šiuo metu ji uždaryta – įėjus į vidų pateikiamas štai toks įrašas “Naudojant formą „7–8 klasių nacionalinės geografijos olimpiados I turas. 2021 metai“ nebegalima pateikti atsakymų.

 6. Nuoroda į užduočių aplinką: https://forms.gle/URxTPoSW1LM2o8PHA

 7. Visi olimpiados dalyviai PRIVALO pateiktą nuorodą iš anksto nusikopijuoti ir persikelti į kitą aplinką, kad olimpiados dieną nereikėtų užgriūti šios svetainės. LABAI prašome mokytojų informuoti apie tai savo mokinius ir laikytis šios rekomendacijos. 

 8. Antradienį suvedus nuorodą į google adresyną olimpiados dalyviai pateks į registracijos langą, kuriame privalo užpildyti prašomus laukelius. Tik tai atlikus olimpiados dalyviai galės patekti į užduočių aplinką.    

 9. Užduotims atlikti skiriama 40 min. Prašome visų olimpiados dalyvių atkreipti į tai dėmesį. 

 10. Užduotys bus vertinamos 1, 2 ir 3 taškais. Iš viso reikės atlikti 40 užduočių. Maksimalus taškų skaičius – 75. 

 11. Šio etapo nugalėtojų, kurie pateks į Finalinį turą, rezultatai bus paskelbti antradienį, nuo po pietų, nuo 15.00 iki 17.00. 

 12. Šalies etapas vyks balandžio 22 d. 10.00 val. 
 13. Mokinių atranką į Atrankos etapą vykdo mokyklos: pasirenka turinį, formą, laiką, vertinimo sistemą, prizininkų skatinimo formas. Šiame etape užduotis rengia ir darbus vertina geografijos mokytojai.
 14. Apie ketinimą dalyvauti Atrankos etape savivaldybių (miestų, rajonų) švietimo skyriai siunčia paraiškas su mokinių duomenimis už Atrankos etapo organizavimą atsakingam Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui ne vėliau kaip savaitė iki numatytos Atrank15.)) os etapo datos, specialioje formoje nurodo dalyvių ir juos parengusių mokytojų duomenis. 
 15. Atrankos etape dalyvauja po du 7 ir po du 8 klasės mokinius iš vienos mokyklos. Draudžiama keisti klases ir kvotas.
 16. Mokiniai į Šalies olimpiados etapą atrenkami pagal LGMA geografijos olimpiadų organizavimo komiteto nustatytą praeinamąjį balą. Jis nustatomas susumavus visų Atrankos etapo dalyvių rezultatus. Nustačius praeinamąjį balą, sudaromas Šalies etapo dalyvių sąrašas, kuris skelbiamas interneto svetainėje geografija.lt
 17. Atrankos olimpiados etapo užduotis sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais. Klausimų skaičių nustato ir artėjant Olimpiadai šiame puslapyje paskelbia Organizacinis komitetas.
 18. Šalies etapo užduotis gali sudaryti atvirieji klausimai, su šaltinių (pvz., kartoschemų, nuotraukų, palydovinių vaizdų, diagramų, video medžiagos ar kt.) analize susiję klausimai. Geografinio vardyno užduotys bei praktinės užduotys, kurioje tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir gebėjimai.
 19. Užduotys Atrankos ir Šalies etape gali būti iš bendrosios ir regioninės geografijos, taip pat ir teminės olimpiados dalies (ne mažiau kaip 50% užduočių). Teminei ir bendrajai geografijos daliai programa nerengiama.
 20. Pasibaigus Šalies etapui, organizacinis komitetas per savaitę po renginio geografija.lt svetainėje paskelbia Olimpiados nugalėtojus, o pilną rezultatų protokolą LMNŠC persiunčia savivaldybių švietimo skyriams.
 21. Šalies etape skiriamos ne mažiau kaip trys pirmosios, penkios antrosios ir septynios trečiosios vietos kiekvienoje klasės kategorijoje.
 22. Olimpiados laimėtojai (I–III vietos) apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II, III laipsnio diplomais ir medaliais.
 23. Mokytojai, parengę I, II, III vietas laimėjusius mokinius, apdovanojami LGMA padėkos raštais.

LGMA olimpiadų organizavimo komiteto ir LMNŠC informacija

Share This Post
9 komentarai
 1. Laba diena
  aisiųstuose raštuose apie olimpiadą 7-8 kl. nėra nurodyta vykdymo laikas (val.) gal galite patikslinti
  ačiū

 2. Klausimas: ar vaikai į savo el. paštus gaus prisijungimą prie olimpiados?

 3. Sveiki, gal galėtumėte nurodyti atrankos klausimų skaičių ir atrankos trukmę. Ačiū

 4. Sveiki, kaip suprasti persikelti į kitą aplinką?

 5. Iš anksto – čia kada? iš vakaro?

 6. Tai reiškia, kad nusikopijuoti, įsidėti, pavyyzdžiui, į Word aplinką, arba išsaugoti kompiuteryje.
  Iš anksto, tai reiškia dabar. Nuoroda paskelbta, iš karto imkite ir persikelkite.

Rašyti komentarą