Kas ši neįprastai atrodanti vieta Rusijos rytuose ir kodėl ji tokia brangi? Per milijardą metų susiformavo tikra geologinė keistenybė (Video)

Tolimuosiuose Rusijos rytuose susiformavusi įdomi geologinė keistenybė. Aukštai iš dangaus atrodo, lyg ši vieta būtų po meteorito smūgio paliktas krateris. O gal senovinio ugnikalnio liekanos? Bet Kondioro masyvas iš tiesų yra intruzija.

©NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS and U.S./Japan ASTER Science Team | en.wikipedia.org

Intruzija yra procesas, kai Žemės gelmėse susikristalizuoja magmą ir virsta uolienomis. Intruzijos proceso metu susidaręs geologinis kūnas dar vadinamas plutonu – pagal Romėnų pomirtinio pasaulio dievą Plutoną.

Šiuo atveju Rusijoje, Kondioro masyve, uolienos per milijardą metų suformavo kone idealų uolėtą ratą. Kietesni už kitas šioje vietose esančias uolienas, masyvo plutonai lėtai lėtai kilo per Žemės plutą ir dabar yra gerai matomi Žemės paviršiuje.

Iš maždaug 8 km skersmens masyvo išteka šaltinis, kurį maitina sniego tirpsmo vanduo.

Netolo Ochotsko jūros esanti intruzija yra svarbus platinos šaltinis. Rusija čia yra įrengusi masyvias platinos kasyklas, per metus iškasama apie 4 tonas šio brangaus metalo.

Kondioro masyve randama ir aukso, kartais – net ir auksu padengtų platinos kristalų. Lyg pačios gamtos natūralių geologinių papuošalų.

Šiame masyve randama net ir ypatingo mineralo, kuris egzistuoja tik čia – konderito (vario, platinos, rodžio, švino ir sieros mišinio).

Šaltinis: technologijos.lt

Share This Post

Rašyti komentarą