VDU kviečia į geografijos ir istorijos studijas

VDU Švietimo akademija, tęsdama ir plėtodama ilgametes pedagogikų rengimo tradicijas, siekia padėti mokykloms spręsti mokytojų trūkumo problemą.  

Šiandien mokyklos dažniausiai prašo jau ne vieno, bet keleto atskirų dalykų mokytojų. Tačiau šių specialistų negalime pasiūlyti, nes neturime tokio kiekio studentų ar absolventų. Gal mokykloje yra vienas ar keletas mokinių, kurie pasirinktų mokomojo dalyko pedagogikos studijas, bet jiems reikia paskatinimo? Motyvacinių pokalbių metu labai dažnai būsimieji studentai sako, kad jų pasirinkimą nulėmė mokytojai.

Prašyme Jūsų pasidalinti šia informacija su mokyklos absolventais, paskatinti rinktis šią perspektyvią, reikalaujančią kūrybiškumo ir inovacijų profesiją.

Norime atkreipti dėmesį, kad VDU Švietimo akademijoje rengiami atskirų dalykų mokytojai, kurie studijų metu gilinasi į konkrečių mokslo sričių turinį ir ugdosi gebėjimus kurti galimybes kiekvienam mokiniui mokytis atsižvelgiant į savo stiprybes, interesus, įveikti iškilusius mokymosi sunkumus, vadovauti savo pačių mokymuisi bei kryptingai siekti asmeninės sėkmės.

Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro studijų programa
Mokomojo dalyko pedagogika

Socialinio ugdymo kryptis: geografijos ir istorijos pedagogika

Kviečiame studijuoti VDU bakalauro studijų programoje Mokomojo dalyko pedagogika ir pasinaudoti unikalia galimybe tapti dviejų dalykų geografijos ir istorijos mokytojais*.

Programos pavadinimas

Mokomojo dalyko pedagogika

Specializacija

Socialinio ugdymo kryptis: istorijos ir geografijos pedagogika

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Programos apimtis kreditais (ECTS)

240

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Kodėl verta studijuoti šią programą?

Šią programą rekomenduotina rinktis tiems, kurie ketina:

tapti aukštos kvalifikacijos dviejų dalykų istorijos ir geografijos mokytojais;

– istorijos, geografijos, dviejų dalykų didaktikos specialistais, kurie geba įvairiapusiškai nagrinėti socialinėje, kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje vykstančius įvykius, reiškinius, procesus, jų kaitą laike ir erdvėje bei kurti mokiniams galimybes kryptingai pažinti pasaulį, kuriame jie gyvena, tyrinėti praeitį, dabartį ir projektuoti visuomenės kaitos ir savo asmeninės veiklos perspektyvas.

Ko išmoksite?

Išmoksite:

kurti įvairaus švietimo lygmens istorijos, geografijos ugdymo turinį;  

planuoti, organizuoti, valdyti istorijos, geografijos mokymo(si) procesą, atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius ir ugdymosi potencialą, tinkamai parinkti ir taikyti šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas;

ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas organizuojamose formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose; 
planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką.

Karjeros galimybės

Absolventai  galės įsidarbinti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse su istorijos, gamtos mokslų edukacija susijusiose organizacijose.

Vykdyti kultūrinę, istorinę ir geografinę edukaciją švietimo, mokslo, kultūros įstaigose, muziejuose.

Absolventai galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose, taip pat savo krypties (gamtos, humanitarinių mokslų) magistrantūros programose. 

Kontaktai

Tel. Nr. 8 (8 5)  275 2242, 8 600 936 27,

El. paštas: linas.jasinauskas@vdu.lt; lijana.janusaitiene@vdu.lt

Studijų kalba

Lietuvių

Studijų vieta

Kaunas, Vilnius

*Pasirinkus mokomojo dalyko pedagogikos studijas:

  • 300 eurų tikslinė stipendija įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas;
  • pateikus laisvos formos mokyklos (direktoriaus, klasės auklėtojo, mokytojo) rekomendaciją, suteikiama nuolaida apsigyventi bendrabutyje;
  • skiriamos skatinamosios stipendijos;
  • skiriamos socialinės stipendijos;
  • galimybė sumažinti studijų mokestį;
  • galimybė atlikti praktikas užsienyje;
  • studijų metu pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis, antros užsienio kalbos B2 lygis.

Oficialus programą pristatantis lankstinukas.

Mokomojo dalyko pedagogika Socialinio ugdymo kryptis istorijos ir geografijos pedagogika 

VDU Švietimo akademijos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą