Paroda, skirta geografui Ričardui Baubinui atminti

Lapkričio 15 – 2022 m. sausio 31 d. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, veikianti paroda „Ričardo Baubino „geografinis kodas“, skirta vienam ryškiausių Lietuvos geografų – Ričardui Baubinui (1960–2009) atminti.

Ričardas Baubinas gimė 1960 m. lapkričio 15 d. Bikėnų kaime (Ignalinos rajone) Vlado Baubino ir Bronislavos Damaškaitės-Baubinienės šeimoje.

1978 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą.

Dar studijų metais Vilniaus universitete buvo padėti tvirti pamatai vėlesniems moksliniams tyrimams, kurie apėmė gamtą, ekologiją ir socialinį gyvenimą.

geografas Ričardas Baubinas | mab.lt

Tolesniuose tyrimuose daug dėmesio skyrė regionų plėtrai, aktyviai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant įvairias šalies ir užsienio programas.

Parodoje pristatoma 2020 m. išleista knyga „Geografas. Ričardui Baubinui atminti“. Knygos sumanymo autorius – Edis Kriaučiūnas.

„Ričardo Baubino „geografinis kodas“ | Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos nuotr.

Joje spausdinami moksliniai bei publicistiniai geografo straipsniai, artimųjų, kolegų ir studentų atsiminimai, pateikiama darbų bibliografinė rodyklė.

Parodos stenduose pateikiami svarbiausi Ričardo Baubino darbai – monografijos, vadovėliai, jo sudaryti, recenzuoti ir redaguoti darbai, straipsniai bendrosios ir regioninės geografijos klausimais, moksliniai tekstai geopolitikos temomis. Paroda iliustruota nuotraukomis, asmeniniais mokslininko daiktais.

Tikimasi, kad parodoje eksponuojami dokumentai primins vieną ryškiausių XX–XXI amžiaus sandūros Lietuvos geografą Ričardą Baubiną.

Apie Kolegą ir jo veiklas garso įraše prisiminimais dalijasi prof. dr. Donatas Burneika, kuris sako, kad apie jį: „lengviau kalbėti kaip apie įspūdį, o ne faktų rinkinį“. Kalbino Inga Berulienė čia.

Parodą parengė Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyriaus darbuotojos Audrė Trumpienė ir Sigita Dagienė.

Šaltinis: alkas.lt

Share This Post

Rašyti komentarą