LGMA projektas: geografijos pamokos apie Ukrainą (pateiktys, užduotys)

LGMA aktyvas, atsižvelgdamas į pastarojo laiko įvykius, skelbia naują iniciatyvą, skirtą Ukrainos valstybingumui stiprinti ir šios šalies geografiniams ypatumams pristatyti.

Iniciatyvos tikslas

 • Paskatinti visus Lietuvos geografijos mokytojus suplanuoti laiką ir pravesti geografijos pamoką / kelių pamokų ciklą mokiniams Ukrainos geografijos temomis.
 • Suteikti objektyvios, aktualios ir pažintinės informacijos, kuri padės mokiniams geriau pažinti mums draugišką šalį ir jos geografinius ypatumus.

Iniciatyvos adresatas

 • Visos klasės, kuriose dėstoma geografija: nuo 6 iki 12 klasės.

Priemonės iniciatyvai įgyvendinti

 • Parengtos demonstracinės pateiktys pagrindinėms Ukrainos geografijos temoms:
 1. Simboliai
 2. Geografinė padėtis
 3. LDK paveldas
 4. Paviršius
 5. Krymas
 6. Upės ir ežerai
 7. Miestai
 8. Gyventojai (6-8 kl.)
 9. Gyventojai (9-12 kl.)
 10. Ekonomika (9-12 kl.)
 11. Kontrastai | Karas
 • Parengtos rekomendacinės užduotys mokiniams word formatu:

Ukrainos gyventojai

Ukrainos gamtos ištekliai

Testas Ukrainos valstybė

 

Mokytojo pareiga ir galimybės

 • Informuoti mokyklos administraciją apie šią LGMA iniciatyvą ir suderinti jos įgyvendinimo sąlygas vietose.
 • Papildyti / koreguoti kiekvienos klasės metų planą ir jame rasti vietos Ukrainos geografijai.
 • Remiantis specialiai šiam projektui sukurta medžiaga, mokytojas gali atsirinkti ir susidėlioti pamoką / jų ciklą taip, jog tai atitiktų amžiaus tarpsnį ir skiriamą laiką.

LGMA aktyvas

Share This Post

Rašyti komentarą