Išleista geografijos mokytojo Vytauto Steponavičiaus knyga „LENKIUOS GIMTINEI IR MOKYTOJUI”

Visą gyvenimą švietimui skyręs aktyvus Vilniaus krašto geografijos mokytojas ekspertas Vytautas Steponavičius parašė knygą „Lenkiuosi gimtinei ir mokytojui”.  

Tai ilgametės asmeninės, pedagoginės, metodinės patirties autobiografinė knyga apie gimtinę, tėvus ir jų šilumą,  trauką mokytojo profesijai ir jo darbui, amžiną nesutarimų trikampį: tėvai – mokiniai – mokytojai, skaudulius ir pūlinius švietimo ir ugdymo srityse, iškreiptus dalies visuomenės santykius su mokytojo darbu ir vertinimu, mokytojo prestižą ir jo problemas, meilę geografijai ir mokiniams.
 
Ši knyga tai bandymas nusilenkt tėvams, gimtinei, kur augau ir ugdžiausi gėrio, prasmingo gyvenimo esmės  pažinimo pradmenų  … “Visko pradžių pradžia – tai gimtinė ir jos nepakartojamas grožis ,tėvų namai Rinktinėlių k. Radviliškio r. ant gražaus kairiojo Liaudos upelio kranto, su žydinčiais ramunių ir rugiagėlių žiedais, saulės atokaitoje raudonuojančiomis  žemuogių pievelėmis …” psl.3. Nuo čia ir prasideda autentiški pasakojimai, atsitikimai, sužinotos, patirtos ir permąstytos  istorijos, išgyvenimai  apie tėvus, įgytą pedagoginę ir ugdymo patirtį.
       
Knygą sudaro šešios struktūrinės dalys.
 
I. LENKIUOS GIMTINEI. AIDAS TOLIMŲ DIENŲ … “
Gimtinė  – kiekvieno žmogaus kelio pradžia”…psl.6… ji man visada asocijuojasi su vyturio giesme, lakštingalos trelėmis, čirškiančiais žvirbliais, medį kalenančiais geniais, laukinėje kriaušėje besipuikuojančia gandrų porele ir dar labai daug kuo mielu mano širdžiai “…psl.12 . Čia rasite autentiškus pasakojimus, istorijas apie vaikystę ir jaunystę, gyvenimą ir šilumą tėvų namuose, mokyklinius metus, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip aš tapau mokytoju, pirmąją meilę. Įdomūs pasakojimai : “Apie brolius dvynukus “, Kaip du vandens lašai”, ” Žibalu kvepianti  duona”, ” Braškės ant skiedrų”,” Potašas, mielės ir aviečių stiebai “, “Žaibo kirtis” ir kt.”…”Ačiū gimtinei, žemai lenkiuosi tėvų žemei, čia viskas labai miela, pažįstama ir artima mano širdžaiai ir sielai…” psl.12. Aprašyti įdomūs atsitikimai gimtinėje : kaip buvo pagauta 9,5 kg lydeka iš kurios buvo padaryta iškamša ir panaudota mokymui apie žuvis geografijos pamokose, nustebins brolio Algirdo atrastų miške briedžio ragų “Riaumojantis briedis” istorija ir k.t.
 
II. STUDIJŲ AKIMIRKOS IR ISTORIJOS.
Nepakartojami įspūdžiai apie studijas buvusiame VVPU, atsitikimus mokantis geografijos ir kūno kultūros paskaitose bei treniruotėse, gyvenimo bendrabutyje pamokas, tolimąsias lauko praktikas Kaukaze ir Vidurinėje Azijoje, “Garbės skolą”,vestuvių nuotykius ir kt… “Įdėmiai įsižiūri į dykumų platybes: karštis, plieskianti saulė ir smėlio barchanai, o paviršiuje gyvūnų, vabzdžių palikti pėdsakai, t.y. įvairūs takeliai. Dega nuo kaitros  kojų padai, darosi sausa burnoje  … tačiau visiškai naujai sužiba akys, kai dykumoje pamatai žalią miražą, prieini, o čia rojus dykumoje – oazė ” psl. 67. Ne vieną sudomins mįslių konkursai: …”Peiliais pjausto, kraujo nė lašo”, ” Naktį kabo, dieną laukus skabo”, kas? psl.31 ir k.t.
 
III. MARIJAMPOLIS IŠ ARTI.
Tai kraštotyrinė, istorinė, pažintinė, dokumentinė kelionė po Marijampolį ir jo apylinkes, kur gyvenau  ir dirbau geografijos ir  kūno kultūros  mokytojumi, direktoriumi ir pavaduotoju ugdymo reikalams.Įdomiausi  veikos etapai, prisiminimai ir įgyta bei skleista patirtis apie Marijampolio Meilės Lukšienės gimnaziją, Marijampolio gyvenvietę šiandien ir ateities viziją “… “Už viską esu dėkingas Marijampolio mokyklai, bendrabučio sodui ir žemei, kurioje dirbdavo ir tebedirba nuostabūs mokytojai, kuriuos tikrai vadinu šviesos ir gėrio , puoselėtojais,  kurie žydi gražiausiais žiedais Marijampolio žemėje auklėtinių širdyse” ( Alfonsas Augulis, 2019 psl.87. Sužinosite  apie Marijampolio gamtos, kultūros , ekonomikos objektus, pabuvosite Pietryčių Lietuvos švietimo raidos muziejuje ir k.t.
 
IV. GYVENIMO SPALVOS.
Linksmiausios, jautriausios ir skaudžiausios gyvenimo akimirkos iš Rinktinėlių kaimo. Tai švęstos šventės, darbai, įvykiai tėvų namuose.Įdomūs pasikalbėjimai su tėvuku …” Saldi uoga visą pasaulį maitina, kas?…psl.101 atsakyk?   , o kartais net aštrūs pokalbiai apie šiuolaikinį jaunimą, fizinį darbą, laisvę ir nepriklausomybę arba  jautrūs išgyvenimai apie mamos, tėvo mirtis …” Verkiantis dangus ir žemė”…” Džiaugsmo, laukimo ir skausmo ašaros”psl. 117 ir kt. Rasite tikrus pasakojimus apie pasodintus medžius prie Pociūnėlių   ” Apie ką ošia šie medžiai prie tvenkinio šiandien “, įdomūs tikri, autentiški aprašymai apie juodžiausias dienas mano gyvenime “Vaikščiojimas peilio ašmenimis”psl.126, “Akies trauma”psl.132 ir k.t.
 
V .ATVIRA ŠIRDIMI APIE MOKYTOJO PROFESIJĄ IR DARBĄ.
Toliau versdami šios knygos puslapius mieli skaitytojai , Jūs susipažinsite su mano profesinio tobulėjimo ir darbo patirtimi, metodine sklaida, sužinosite kodėl iki šiandien dalis visuomenės labai iškreiptai supranta mokytojo profesiją, skeptiškai vertina jo darbą, o kartais labai net žemina, kokios yra skaudžiausios ugdymo, pokyčių problemos, kodėl taip ilgai ir nepasikeitusiai visuomenėje vertinamas požiūris į mokytojo darbą “Mokytojas visažinis ir visagalis” , “Aštuoni mitai”, “Mokytojo psichologinė būsena” psl. 178.  Skaitydami sužinosite kaip sekėsi dirbti pradžioje ir kokias dariau klaidas mokinių ugdyme ” Pirmieji auklėtiniai ir pirmosios pamokos”psl.158. Daug patarimų , kaip atrasti raktą į mokinių širdis, kad mokiniai jus mylėtų, pagarbiai žiūrėtų  ir norėtų mokytis.
   
VI.MEILĖ GEOGRAFIJAI IR PATIRTIS- MANO IŠMINTINGIAUSI MOKYTOJAI.
Čia detaliai susipažinsite su patirtinio mokymo(si)  strategija ir jos taikymu, mokymu geografijos pažintiniame take, rasite daug užduočių ir metodinių patarimų kaip mokyti geografijos gamtoje ir iš gamtos.Praktiški patarimai jauniems mokytojams, kaip mokyti geografijos. Įdomiosios geografijos puslapiuose pateikta žodžių grandinėlių, protmūšių pavyzdžių, bendrojo geografinio pobūdžio užduočių. Parinkti humoro pavyzdžiai iš geografijos padės ne  tik mokyti, bet ir išspręsti pasitaikančius negatyvius konfliktus pamokose tarp mokytojų ir mokinių.Susipažinsite kaip organizuoti projektus tirant vietinį upelį , rasite 60 mįslių ir minklių pavyzdžių apie vandenį, kuriuos surinko ir užrašė mokiniai, suprasite ekologines problemas ir k.t.
 
Knygos pabaigoje pateikti Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos ir kai kurių darbuotojų prisiminimai apie  mano, kaip mokytojo darbą . Perskaitę knygą ne vienas skaitytojas pradės suvokti, kokia yra iš tikrųjų mokytojo profesija, galės praktiškai panaudoti ir pritaikyti tiesioginiame darbe pateiktas užduotis, metodinius patarimus, geriau supras šiuolaikines ugdymo ir švietimo problemas. Knyga skirta ne tik mokytojams, bet ir plačiosios visuomenės skaitytojams.
 
Norintieji įsigyti knygą gali kreiptis į Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos sekretorę arba Vytautą Steponavičių telef.8 614 12564.
 
 
Share This Post

Rašyti komentarą