VDU kviečia tapti geografijos ir istorijos mokytojais bei kurti ateities Lietuvą

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklos absolventus tapti istorijos ir geografijos mokytojais bei kurti ateities Lietuvą

VDU Švietimo akademija, tęsdama ir plėtodama ilgametes pedagogų rengimo tradicijas, siekia padėti mokykloms spręsti mokytojų trūkumo problemą. 

Mokslininkų prognozėmis, po kelerių metų Lietuvoje trūks arti 2 tūkstančių įvairių dalykų mokytojų ir per 500 švietimo pagalbos specialistų. Gal mokykloje yra vienas ar keletas mokinių, kurie pasirinktų mokomojo dalyko pedagogikos studijas, bet jiems reikia paskatinimo?  

Prašytume Jūsų paskatinti mokyklų absolventus rinktis istorijos ir geografijos pedagogikos studijas bei tapti dviejų dalykų mokytojais.

VDU bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių švietimo centais, mokymosi įstaigomis, tad tiek studentai gali atlikti pedagogines praktikas, tiek absolventai įsidarbinti. VDU bendradarbiauja su užsienio universitetais, lituanistinėmis mokyklomis pasaulyje, absolventai studijuoja pagal „Erasmus+“ programą, atlieka pedagogines praktikas, stažuojasi ugdymo įstaigose ir verslo įmonėse.  

Skaityti daugiau apie studijas:

https://svietimas.vdu.lt/priemimas-i-vdu-svietimo-akademijos-bakalauro-studijas-kaune-ir-vilniuje/

Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro studijų programa „Mokomojo dalyko pedagogika“

Socialinio ugdymo kryptis: ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS PEDAGOGIKA

Kviečiame studijuoti VDU bakalauro studijų programoje Mokomojo dalyko pedagogika ir pasinaudoti unikalia galimybe tapti dviejų dalykų istorijos ir geografijos mokytojais*

Programos pavadinimas

Mokomojo dalyko pedagogika

Specializacija

Socialinio ugdymo kryptis: istorijos ir geografijos pedagogika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Kodėl verta studijuoti šią programą?

Šią programą rekomenduotina rinktis tiems, kurie ketina:

tapti aukštos kvalifikacijos dviejų dalykų istorijos ir geografijos mokytojais;

– istorijos, geografijos, dviejų dalykų didaktikos specialistais, kurie geba įvairiapusiškai nagrinėti socialinėje, kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje vykstančius įvykius, reiškinius, procesus, jų kaitą laike ir erdvėje bei kurti mokiniams galimybes kryptingai pažinti pasaulį, kuriame jie gyvena, tyrinėti praeitį, dabartį ir projektuoti visuomenės kaitos bei savo asmeninės veiklos perspektyvas.

Ko išmoksite?

Išmoksite:

kurti įvairaus švietimo lygmens istorijos, geografijos ugdymo turinį

planuoti ir organizuoti istorijos, geografijos mokymo(si) procesą, atsižvelgiant į ugdytinių galias ir poreikius, tinkamai parinkti ir taikyti šiuolaikines ugdymo(si) strategijas ir technologijas;

ugdyti mokinių kompetencijas organizuojamose formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) veiklose; 
planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus bei jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką.

Karjeros galimybės

Absolventai  galės įsidarbinti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse su istorijos, geografijos, gamtos mokslų edukacija susijusiose organizacijose.

Vykdyti kultūrinę, istorinę ir geografinę edukaciją švietimo, mokslo, kultūros įstaigose, muziejuose.

Absolventai galės tęsti studijas edukologijos magistrantūros programose, taip pat savo krypties (gamtos, humanitarinių mokslų) magistrantūros programose. 

Kontaktai

Tel. Nr. (8 5)  275 2242, 8 600 936 27,

El. paštas: lijana.janusaitiene@vdu.lt; linas.jasinauskas@vdu.lt;

Studijų kalba

Lietuvių

Studijų vieta

Kaunas, Vilnius.

Plačiau apie Istorijos ir geografijos pedagogika

hhttps://www.vdu.lt/lt/studiju-programa/mokomojo-dalyko-pedagogika-istorijos-ir-geografijos-pedagogika/

Įstojusiems į VF vietas – skatinamoji 318,5 Eur per mėn. stipendija. Galimybė gauti VDU fondo stipendijas.

Pokalbiai apie geografijos, istorijos mokytojo profesiją:

https://www.youtube.com/watch?v=xbOPQRPn-CY

https://tv.lrytas.lt/laidos/is-mokytojo-uzrasu/2023/06/20/news/istorijos-mokytojai-mindaugas-ir-haroldas-atskleis-kaip-pamokose-dirbti-be-vadovelio-27429611

VDU Švietimo akademijos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą