Po žeme glūdintys Lietuvos turtai: esame nepaprastai turtinga šalis

Lietuva – viena iš nedaugelio šalių visame pasaulyje, centralizuotai vandentiekai naudojanti tik požeminį vandenį. Toks vanduo apsaugotas nuo paviršinių teršalų, nitratų, jo nereikia papildomai dezinfekuoti ir tai daroma tik išimtiniais atvejais.

Lietuvos prekvartero naudingosios iškasenos© Vyda Elena Gasiūnienė, Juozas Mockevičius, MELC

Pavyzdžiui, Lenkijoje požeminis vanduo patenkina tik 70 proc. viso šalies poreikio, Estijoje – 65 proc., Danijoje – 98 proc., JAV – vos 33 proc., o bendrai Europoje – 65 proc. viso reikalingo geriamojo vandens.

Požeminio vandens stokojančios šalys geriamojo vandens poreikį patenkina naudodamos paviršinį vandenį. Toks vanduo yra užterštas ir jį būtina dezinfekuoti.

Pasaulyje statistiškai tik kas šeštas žmogus turi saugų naudoti vandenį, todėl Lietuva – nepaprastai turtinga šalis. Mūsų giluminio vandens ištekliai siekia 3,72 mln. kub. m/ per dieną.

Vanduo – ne vienintelis Lietuvos turtas. Skaičiuojama, kad po žeme glūdinčių naudingųjų iškasenų vertė siekia 1/3 nacionalinio turto. O, pavyzdžiui, miškai ir saugomos teritorijos sudaro po 1/6 nacionalinio turto. Naudingosios Lietuvos iškasenos – žvyras, smėlis, durpės, klintis, dolomitas, nafta ir kt.


Share This Post

Rašyti komentarą