Geografijos valstybinio brandos egzamino programa nuo 2013 m. (PATVIRTINTA)

egzaminas_mokslai_mokykla_testas2011 M. Šmm Ministras patvirtino geografijos valstybinio brandos egzamino programą. LGMA taryba pateikė savo pastabas ir siūlymus šiai programai tobulinti.

LGMA atkreipia dėmesį, kad vienas iš būsimojo egzamino tikslų – į užduotis įtraukti daugiau su gebėjimais ir žinių taikymu susijusių užduočių. Tuo tikslu egzamino užduotyse numatoma naudoti kuo įvairesnius informacijos šaltinius. Gebėjimus iliustruojančios užduotys prisegtos apačioje.

.

Eegzaminų programos nuo 2013 m. ISAKYMAS

Geografijos_BRANDOS EGZAMINO programa nuo 2013 m.

Geografijos_BE_programos_PRIEDAS

Gebėjimus iliustruojančios užduotys

LGMA informacija

Share This Post

Rašyti komentarą