Dokumentai

2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius  įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtino Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Prie Geografijos programos sudarymo, to...

Naudingos nuorodos

Užduotys pateikiamos patrauklia forma žemėlapiuose. Geografiniai internetiniai zaidimai Skirtingi lygiai. Pritaikoma nuo 6 iki 12 klasės. http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm

Teminiai planai

Šiomis dienomis čia bus paskelbti nauajusi teminiai planai

LGMA veikla

  Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA) yra nevyriausybinė organizacija. Ji įsikūrė 1994 metais ir yra viena seniausių mokyklinių dalykų asociacijų Lietuvoje. Per visą veiklos laikotarpį į L...

English version

Lithuanian Geography Teacher’s Association (LGMA) was established in 1994 and is one of the oldest school teachers associations in Lithuania. During all activity period about 800 teachers had en...

LGMA įstatai

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacijos Į S T A T A I I. Bendroji dalis 1. Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija (toliau LGMA) – tai nepolitinė savanoriška visuomeninė org...

LGMA skyriai

Rajonų ir savivaldybių LGMA skyriai Rajonų GMA skyriai Pirmininkas Pirmininko el. paštas Akmenės Vilija Šerpenskienė serpenskiene@ one.lt Anykščių Skaidrutė Kvietkauskienė kviesk@gmail.com Alytaus raj...