Ministro įsakymas dėl Valstybinio geografijos brandos egzamino

2010 m. sausio 19 d. ŠMM ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Geografijos valstybinio brandos egzamino programą ir nustatė jį organizuoti nuo 2012 m. Šio nutarimo buvo ilgai laukta. Pagal jį va...

Lietuvių kalba gimė iš trijų bendrinių kalbų

Žymaus Lietuvių kalbininko, baltisto, dialektologo, akademiko Zigmo Zinkevičiaus pranešimas, perskaitytas jo 85 metų jubiliejaus proga Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) sausio 7 d.

Geografijos terminų anglų–lietuvių žodynas

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Geografijos egzamino testai – jau virtualioje erdvėje

Geografijos mokytojų pageidavimu svetainėje www.manogaublys.lt paskelbti 2005–2009 metų Geografijos brandos egzaminų virtualūs testai. Juos sudarė Nacionalinis egzaminų centras, tačiau virtualioje apl...

DVD plokštelė „Olimpiadų užduotys“ – jau parengta

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos pastangomis jau išleista ir pradedama platinti DVD plokštelė „Olimpiadų užduotys“. Ją sudaro įvairių olimpiadų teorinės, vaizdinės ir video užduotys, kurios p...

Geografinis takas olimpiadoje

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Trumpesnė egzaminų sesija

2010 m. brandos egzaminų sesija lyginant su 2009 m. startuos dviem savaitėmis vėliau ir truks viena savaite trumpiau. Tikimasi, kad egzaminų sesijos laiku mažiau bus trukdomas ugdymo procesas. Tai num...

Svarbūs LGMA tarybos posėdžio nutarimai

2009 m. gruodžio 18 d. įvyko LGMA tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta daug klausimų, po karštų diskusijų priimta įvairių nutarimų. Kai kurie iš jų svarbūs geografijos mokytojams.

Su Naujaisiais 2010 metais – Atlikite testą ir laimėkite milijoną!

Naujųjų – 2010 metų – proga Lietuvos geografijos mokytojų asociacija sveikina visus šio puslapio lankytojus ir, linkėdama jiems visokeriopos sėkmės, paruošė specialią dovaną – Naujametinį geografinį t...

Mokytojai irgi klysta

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.