ŠMM siūlo 30 proc. siaurinti mokymo programas ir išgyvendinti „kalimą“

Švietimo ir mokslo ministerija pasiryžusi trečdaliu siaurinti bendrojo lavinimo programas ir „kalimą“ keisti mokymu savarankiškai mąstyti. „Kad neplauktume paviršiumi, o eitume į gylį, turėtume atsisa...

Seminaras geografijos mokytojams

Šis seminaras skirtas informuoti LGMA skyrių pirmininkus, LGMA tarybos narius, rajonų ir miestų metodinio darbo organizatorius apie esminius pokyčius, tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir ...

Pasaulio valstybių kontūriniai žemėlapiai

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Lietuvoje nėra tiek darbų, kuriems reikalingas aukštasis išsilavinimas

Lietuvos darbo rinkoje nėra tiek darbų, kuriems reikalingas aukštasis išsilavinimas, kiek kasmet paruošiama aukštojo mokslo absolventų, konstatuoja Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) viceprez...