LGMA tarybos posėdžio nutarimai

LGMA logotipas2010 m. birželio 2 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko LGMA tarybos posėdis. Jame apsvarstyta daug klausimų, priimta įvairių nutarimų.

Posėdyje dalyvavo visi LGMA tarybos nariai. https://geografija.lt/kontaktai/

1. Išrinktas LGMA prezidento pavaduotojas.

Balsų dauguma (už balsavo 14 tarybos narių, prieš – 1) LGMA prezidento pavaduotoju išrinktas Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas Valentinas Padriezas.

 

2. LGMA biudžeto tvirtinimas.

Surenkamos lėšos LGMA veiklai skirstomos maždaug tokiomis proporcijomis.

5% – Interneto svetainių išlaikymas

15% – Administracinės išlaidos.

10% – Finansinė parama olimpiadoms bei konkursams.

40% – „Geografijos aidų“ laikraščio leidybai.

20% – Internetinio turinio medžiagai atnaujinti arba naujai parengti.

Pritarta vienbalsiai.

3. Perspektyviniai LGMA darbai.

 

Patvirtintos LGMA veiklos kryptys.

 • Geografų bendruomenės konsolidacija ir telkimas bendram interesui.
 • Viešųjų diskusijų geografijos ugdymo klausimais skatinimas.
 • Valstybinis geografijos egzaminas kaip prioritetas.
 • Nuolatinė ir visokeriopa informacijos sklaida bei pagalba mokytojams.
 • IKT, GIS, moderniųjų ugdymo metodikų propagavimas.
 • Moksleivių dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose.
 • Geografinių renginių organizavimas.

4. Parengta ir patvirtinta LGMA oficiali pozicija dėl Vidurinės mokyklos geografijos programos projekto.

Nutarimas adresuojamas Ugdymo plėtotės centro Direktoriui

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos taryba, susirinkusi į neeilinį posėdį birželio 2 d., aptarė Vidurinio ugdymo bendrųjų geografijos programų projektą.

Džiaugiamės, kad į šių programų rengimą buvo įtraukti ir pasiūlymų teikė LGMA nariai. Šis projektas svarstytas LGMA skyriuose, su juo susipažino ir pasiūlymų teikė LGMA taryba, todėl dabartinis šio svarbaus dokumento projekto turinys iš dalies atitinka mokytojų bendruomenės lūkesčius.

Konstatuotina, kad dabartiniame dokumente vis dėlto išlieka kai kurių spragų, konceptualių trūkumų, kuriuos reikėtų šalinti. Pavyzdžiui:

 • Geografinių tyrimų skyriaus turinyje išlieka akivaizdžių neapibrėžtumų, abstrakčių biurokratinių formuluočių;
 • pasigendama įgūdžių ir gebėjimų ugdymo sistemos;
 • nėra nurodyta aiškiai apibrėžtų dažniausiai geografijoje naudojamų informacijos šaltinių;
 • kai kuriems programos projekte nurodomiems gebėjimams perteikti (GIS) Lietuvoje nėra sukurtos mokyklai tinkamos arba adaptuotos sistemos, todėl neaišku, kokia atsakomybė tenka mokytojui arba mokyklai.

LGMA tarybos nariai iš dalies pritaria Vidurinio ugdymo bendrųjų geografijos programų projektui, tačiau laikosi vieningos nuomonės, kad tai nėra galutinis variantas. Todėl prašytume netvirtinti šios programos, o dar labiau ją patobulinti. LGMA pasirengusi talkinti gerinant šią programą.

LGMA taryba

5. Pasiūlymai ir pastabos dėl www.project.weblab.lt tobulinimo.

 

Pateikta siūlymų:

 • Gausinti teminių planų pasirinkimą;
 • Sukurti naudingų interneto nuorodų skiltį;
 • Gausinti nuotraukų galerijos turinį;
 • Patogiau suskirstyti ir pildyti Media skiltį.

Vienbalsiai pritarta idėjai, kad už metodinės medžiagos atsisiuntimą galėtų būti imamas mokestis.

Nutarta, kad už Reklaminių banerių skelbimą svetainėje www.project.weblab.lt imamas 300 Lt. dydžio metinis mokestis. Tuo atveju, jeigu vyksta banerių apsikeitimas, mokesčio mokėti nereikia.

6. „Geografijos aidų” laikraščio transformacija.

Priimtas nutarimas, kad „Geografijos aidų” laikraštis spausdintame variante leidžiamas ir toliau, tačiau dėl jo galimos transformacijos ateities vykdoma geografijos mokytojų apklausa. Šis klausimas svarstomas LGMA skyriuose, apklausa įkeliama į www.project.weblab.lt svetainę.

 

 

7. Gautas kvietimas dalyvauti „National Geographic” konkurse.

 

LGMA gavo kvietimą Lietuvos moksleivių komandai 2011 m. liepą dalyvauti „National Geographic“ geografijos konkurse. Dalyvavimo šiame renginyje tvarka bus svarstoma per kitą LGMA tarybos posėdį.

 

8. LGMA metodinis seminaras.

 

Rugpjūčio 27 d. (penktadienis) LGMA ir UPC organizuoja tradicinį seminarą LGMA skyrių pirmininkams, LGMA tarybos nariams ir metodinio darbo organizatoriams. Išsamesnė informacija apie renginį bus paskelbta vėliau.

Turite idėjų, siūlymų, minčių – rašykite, komentuokite, dalykitės patirtimi.

LGMA tarybos informacija

Share This Post

Rašyti komentarą