Išleistas unikalus plakatas: GEOGRAFIJOS REKORDAI

Leidykla DIDAKTA rugsėjo mėnesį išleido gražų plakatą “Geografijos rekordai”. Ši priemonė skirta geografijos kabinetams kaip stacionari vaizdinė medžiaga.