Britanijos mokyklose gali būti įvestos fizinės bausmės

Naujovė Britanijos švietimo sistemoje: „Mokytojai gali naudoti fizinę jėgą, tačiau taip, kad nesužalotų mokinių“, – rašoma straipsnyje laikraštyje „La Stampa“.

2012 M. GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO BANDOMOJI UŽDUOTIS

Remiantis 2008 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių planu“ ...

Išleistas 65 „Geografijos aidų” numeris

Jau išleistas ir artimiausiu metu LGMA narystę 2010 metams prasitęsusius narius pasieks 65 „Geografijos aidų” numeris. Laikraščio turinys:

Geografinio rašinio konkursas

Geografinio rašinio konkursas – tai paprastas darbelis, skirtas pagerbti žymaus geografo Rimanto Krupicko atminimą. Konkurso tikslas – tęsti doc. Rimanto Krupicko idėjas, skatinti jaunimą ...

ŠMM siūlo 30 proc. siaurinti mokymo programas ir išgyvendinti „kalimą“

Švietimo ir mokslo ministerija pasiryžusi trečdaliu siaurinti bendrojo lavinimo programas ir „kalimą“ keisti mokymu savarankiškai mąstyti. „Kad neplauktume paviršiumi, o eitume į gylį, turėtume atsisa...

Seminaras geografijos mokytojams

Šis seminaras skirtas informuoti LGMA skyrių pirmininkus, LGMA tarybos narius, rajonų ir miestų metodinio darbo organizatorius apie esminius pokyčius, tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir ...

Pasaulio valstybių kontūriniai žemėlapiai

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.