Ministras patvirtino atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas

2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio ugdymo bendrąsias programas (VUBP), kurias visuomenei pristatė per...

Dėl II etapo geografijos olimpiados

Turinį gali peržiūrėti tik patvirtinti nariai.

Geografinio rašinio-konkurso „Mano atrasta Lietuva” rezultatai

Suvesti geografinio rašinio-konkurso „Mano atrasta Lietuva“, skirto Rimanto Krupicko atminimui, rezultatai. Apdovanojimai bus įteikti Č. Kudabos geografijos konkurso, vyksiančio 2011 m. balandžio 2 d....

Unikali knyga – „Pasaulio paslaptys”

Leidykla DIDAKTA artėjančiai knygų parodai išleis geografo dr. Vaidoto Januškio knygą „Pasaulio paslaptys”. Knygoje autorius dalijasi sukauptomis žiniomis apie Žemę ir Visatą, gilinasi į jų neat...

Nauja mokymo priemonė: „Ekskursijų rengimas ir vedimas: metodologinis aspektas“

Mokymo priemonėje „Ekskursijų rengimas ir vedimas: metodologinis aspektas“, apžvelgiant Lietuvos ir pasaulio mokslininkų ir praktikų patirtis, pateikiami ekskursijų ruošimo metodikos pagrindai ir eksk...

Svarbiausi faktai ir skaičiai apie Europą ir europiečius

Šioje pdf pateiktyje lentelėmis ir diagramomis pateikiami svarbiausi faktai ir skaičiai apie Europos Sąjungą bei jos valstybes nares, kartais jie lyginami su kitų didelių valstybių duomenimis. Be to, ...

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo argumentai

Gana dažnai mokytojai kelia klausimus dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo būtinumo. Siekiant sutelkti mokytojus kokybiškam ir atsakingam darbui bei panaikinti iškylančias abejones, čia ...

Išleisti unikalūs plakatai geografijai, ir ne tik

Leidykla DIDAKTA išleido du išskirtinės kokybės plakatus “Gyvoji planeta” ir “Žmogaus evoliucija”. Šios priemonės gana universalios, tačiau labai tiktų geografijos kabinetams kaip stacionari vaizdinė ...