Ministras patvirtino atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas

2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio ugdymo bendrąsias programas (VUBP), kurias visuomenei pristatė per...