Geografijos valstybinio brandos egzamino programa nuo 2013 m. (PATVIRTINTA)

2011 M. Šmm Ministras patvirtino geografijos valstybinio brandos egzamino programą. LGMA taryba pateikė savo pastabas ir siūlymus šiai programai tobulinti.