Švietimo asociacijos aptarė atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (VUBP) diegimo patirtį

Praėjusią savaitę Ugdymo plėtotės centro (UPC) surengtame asociacijų susitikime dalykų mokytojų asociacijos pristatė vykdytų projektų, skirtų atnaujintų VUBP diegimui, įgyvendinimo praktinę patirtį.