LGMA tarybos posėdžio nutarimai

LGMA logotipas2011 m. gruodžio 17 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko LGMA tarybos posėdis. Jame apsvarstyta daug klausimų, priimta nemažai nutarimų. Posėdyje dalyvavo visi LGMA tarybos nariai.

1.   2012 m. geografijos olimpiadų temos tvirtinimas.

LGMA taryba, aptarusi pasiūlymus dėl olimpiadų temos pavadinimo, beveik vienbalsiai nutarė, kad šių mokslo metų geografijos olimpiadų tema: „MŪSŲ – 7 MILIJARDAI“. Olimpiadų tema siejama su gyventojų ir gyvenviečių tematika ir apims gyventojų skaičių, pasiskirstymą, demografinius rodiklius, demografinę raidą, demografinę sudėtį, demografines problemas, gyventojų migracijas, miestų struktūrą, urbanizaciją, miestų problemas ir kt.

Artimiausiu metu bus paskelbta Olimpiadų programa. Remiantis praėjusių metų LGMA tarybos sprendimu, informuojame, kad išsamesnio programos varianto, kuriame būtų pateiktas išplėstinis detalizuotas turinys ir jam numatomi gebėjimai, neturi prasmės, nes, atsižvelgiant į daugiametę patirtį, užduočių sudarytojams labai sudėtinga, o kai kada ir neįmanoma atsižvelgti į griežtai apibrėžtus turinio bei gebėjimų rėmus. Per olimpiadų aptarimus mokytojai ne kartą pageidavo, kad programa nebūtų per ilga, nes iš teminės dalies yra tik 30 proc. užduočių.

LGMA tarybos nariai, kurių nemaža dalis ne kartą buvo olimpiadų užduočių sudarytojais, atsižvelgdami į patirtį ir mokytojų nuomones, yra jau anksčiau priėmę sprendimą, kad prie programos nurodomi lietuviškos literatūros ir informacijos šaltiniai tėra rekomendaciniai ir pasilieka sau teisę remtis ar imti idėjas iš visų kitų lengviau ar sunkiau prieinamų ir bet kuriomis kalbomis pateikiamų informacijos šaltinių (interneto, televizijos, video įrašų ir kt.).

Mokytojai, kurie norėtų prisidėti prie olimpiadų užduočių sudarymo, gali iki vasario 6 d. siųsti savąsias užduotis į vadinamąjį UŽDUOČIŲ BANKĄ adresu monblanas@gmail.com

.

2.   2012 metų LGMA Forumas

LGMA taryba apsvarstė siūlymą apjungti kasmet vasarį-kovą vykstantį LGMA Forumą ir prieš pat mokslo metų pradžią organizuojamą informacinį seminarą. Nutarta, jog kitais metais LGMA Forumas bus organizuojamas rugsėjo pabaigoje, kai jau šiek tiek įsibėgėję mokslo metai, bet dar juntamas naujienų alkis, lauke dar šilta ir visiems palankesnės sąlygos atvykti į renginį. Šis renginys turės konferencijos–kvalifikacinio seminaro statusą, taigi į jį atvykstantieji galės pasinaudoti mokytojų kvalifikacijai skirtomis krepšelio lėšomis.

Forumas vyks dvi dienas (su nakvyne viešbutyje). Bus būtina išankstinė registracija.

Renginio vieta, konkreti data ir dalykinė tema bus paskelbta baigiantis mokslo metams.

.

3. LGMA 2012 metų mokesčiai ir LGMA nario pažymėjimai

Taryba nutarė, kad 2012 m. metams mokesčiai išlieka tokie patys – 25 litai, iš kurių visuose skyriuose savo veiklai nuo vieno nario lieka po 5 litus. Stojamasis – vienkartinis mokestis – sudaro 10 litų ir mokamas vieną kartą. Jeigu narystė ir buvo kurį laiką nutraukta, o po to vėl pratęsta, stojamojo mokesčio mokėti nereikia.

Mokesčių surinkimą visuose rajonuose ir miestuose organizuoja LGMA skyrių pirmininkai. Surinktus mokesčius galima pristatyti nuo vasario 1 dienos iki Č. Kudabos konkurso. Taip pat tuo laikotarpiu galima padaryti pašto perlaidą LGMA adresu arba banko pavedimą į LGMA sąskaitą.

Mokesčių blankas 2012 metams: Mokesčių anketa 2012 m.

LGMA nario anketa: LGMA nario anketa

LGMA kontaktai: https://geografija.lt/lgma-kontaktai/

Visų mokytojų, kurie norėtų tapti LGMA nariais, bet nežino, kaip tai padaryti, prašome kreiptis į savo rajono/miesto LGMA tarybos pirmininką, arba šiuo adresu: monblanas@gmail.com

Visiems mokytojams, kurie 2012 metais atnaujins anksčiau nutrauktą narystę LGMA, bus išsiųsta 2011 m. LGMA Forumo-konferencijos Klaipėdoje visa metodinė medžiaga DVD diske

Tarybos nutarimu, 2012 metais visiems asociacijos nariams bus pagaminti ir išduoti LGMA nario pažymėjimai. Juos gaus tie nariai, kurie pratęs narystę asociacijoje 2012 metams.

.

4. Mokinių atranka į Pasaulinę geografijos olimpiadą.

IX-oji Pasaulinė geografijos olimpiada vyks š. m. rugpjūčio 21–27 d. Kiolno mieste, Vokietijoje. Nutarta, kad į atranką bus kviečiami 2011 m. Respublikinėje olimpiadoje 1–15 vietas ir Č.Kudabos konkurse 1–2 vietas 11–12 ir 10 klasių kategorijose užėmę mokiniai. Taip pat į atranką bus kviečiami ir tie mokiniai, kurie per pastaruosius 3 metus dalyvavo Vidurio Europos arba Baltijos šalių geografijos olimpiadose. Sąlygos dalyvauti atrankoje bus paskelbtos sausio mėn.LGMA tarybos informacija

Share This Post
2 komentarai
  1. Sveikinu tarybos narius su Naujų Metų ir naujų darbų pradžia. Dėkoju LGMA tarybai už puikius sprendimus. Pamąstymui: gal yra galimybė respublikinę geografijos olimpiadą ir Č. Kudabos konkursą traktuoti taip pat kaip kvalifikacinius renginius? Jei tai būtų būtent taip ir mokytojai gautų kvalifikacinius pažymėjimus, tai gautų apmokėjimą kelionės išlaidoms.

    • Dėkojame už idėją. Abejotina, ar tikrai olimpiadą ar konkursą galima traktuoti kaip kvalifikacinį renginį. Olimpiados nuostatuose yra pabrėžta, kad už mokinių dalyvavimą olimpiadoje atsakingi Švietimo skyriai, todėl jie privalo finansuoti mokinių atvykimą. Juk kitas išlaidas finansuoja Olimpiadų centras. Jeigu net šios išlaidos nėra užtikrinamos, tai galima traktuoti kaip visišką nesusipratimą. Tokiu atveju reikėtų pasidomėti, ar ir į visų kitų dalykų olimpiadas mokytojai veža mokinius už savo lėšas. Jeigu taip, galima kviesti STT ir tikrinti, kaip Jūsų rajone/mieste švietimo skyrius naudoja lėšas. Neabejotina, kad tokiu atveju kvepia neūkiškumu, prioritetų nebūvimu. kam reikalingas toks Švietimo skyrius, kuris nesugeba pasirūpinti, kad saujelė mokinių galėtų rungtis Respublikinėse olimpiadose??? Jeigu vis dėlto pasirodys, kad pinigai neskiriami tik geografijai, vadinasi, čia jau simpatijų-antipatijų reikalas. Jeigu mokytojai nori mokinius vežti savo automobiliu ir gauti finansavimą degalams – tai nėra numatyta įstatymuose, kad ir kaip būtų patogu ar pan.

Rašyti komentarą