Valstybinį geografijos egzaminą pasitinkant. Dialogas kalbina LGMA prezidentą

LGMA prezidentas Rytas Šalna2012 metais pirmą kartą bus organizuojamas ir vykdomas (birželio 8 d.) geografijos valstybinis brandos egzaminas (VBE). Pasidalyti, kokiomis nuotaikomis bei mintimis geografijos mokytojai pasitinka naujojo statuso egzaminą, ir pakomentuoti pavyzdinę jo užduotį „Dialogas“ paprašė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentą Rytą Šalną.

Geografijos VBE programą švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2010-ųjų sausį. Baigiantis 2011-ųjų spaliui pristatyta pavyzdinė 2012 m. geografijos VBE užduotis, jos vertinimo instrukcija ir atsakymų lapas. Būsimo VBE užduoties struktūra lieka ta pati kaip buvusio geografijos mokyklinio BE: I dalyje – klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, II dalyje pateikiami atviro tipo klausimai, į kuriuos reikia atsakyti remiantis įvairiais geografiniais šaltiniais, statistine informacija, žemėlapiais.

Dialogas logo

Dokumentams iš esmės pritariame

Geografijos valstybinio brandos egzamino (GVBE) įvedimas geografijos mokytojų bendruomenės yra labai lauktas. Egzamino statuso prilyginimas valstybiniam yra pavėluotas (švietimo tarnautojai nežinia dėl kokių priežasčių daug metų vilkino sprendimus) ir tai atspindi neadekvatų požiūrį į kai kuriuos mokomuosius dalykus. Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) taryba raštais, žodiniais raginimais ir net spaudimu nemažai prisidėjusi prie to, kad toks statusas vis dėlto būtų suteiktas, džiaugiasi permaina. Tai padės panaikinti atotrūkį tarp privilegijuotų prestižinių ir antraeiliais laikytų mokomųjų dalykų.

LGMA nemažai prisidėjo prie GVBE programos turinio tobulinimo, gilinosi į didaktinį vidurinio ugdymo bei egzamino kontekstą. Laikome jį daugmaž adekvačiu dabartinės mokytojų bendruomenės kvalifikacijai, vyraujančioms metodinėms tradicijoms ir tendencijoms, tad su išlygomis, tačiau iš esmės visiems norminiams dokumentams pritariame.

Norėtųsi daugiau provokacijų mąstymui

GVBE bandomosios užduoties projektai ne kartą buvo LGMA bendruomenei teikti svarstyti, jie tobulinti pagal pateiktas pastabas ir siūlymus. Lygindama bei vertindama geografijos valstybinio ir mokyklinio egzamino užduotis LGMA taryba tarsi pasigenda ryškesnio didaktinio šuolio, tačiau sutinka, kad egzamino turinys ir reikalavimai mokinių žinioms ir gebėjimams turi keistis laipsniškai.

Kaip vieną iš svarbiausių naujojo egzamino pranašumų LGMA taryba įvardija platesnį informacijos šaltinių taikymą užduotyse. Tai tampa neginčijama paskata ugdymo procese taikyti kuo platesnį šaltinių spektrą, ugdyti tam tikrus būtinuosius gebėjimus, be kurių mokiniai negali tikėtis aukštų įvertinimų.

Pateiktoje pavyzdinėje GVBE užduotyje yra viena kita balastu laikytina primityvoka užduotis, kurios naudingumas abejotinas, tačiau tai nekenkia bendram kontekstui. Neaišku, ar užduočių sudarytojai yra apsisprendę dėl bendros užduočių turinio matricos, – ji gerokai palengvintų pasirengimą egzaminui. Tai ypač svarbu turint omeny tai, kad geografijos ugdymo turinys perdėm platus.

Ne visi klausimai pavyzdinėse užduotyse reikalauja vieno konkretaus atsakymo, nes kai kuriais atvejais galimi ir keli teisingi atsakymai arba į klausimą teisingai galima atsakyti ir kitais žodžiais. Derėtų atsižvelgti į daugiametę patirtį, liudijančią, jog dalis mokytojų vengia nukrypti nuo instrukcijos net per nago juodymą ir tai sukuria prielaidas „pernelyg teisingam“ vertinimui, dėl kurio gali nukentėti puikias žinias ir įgūdžius turintys, tačiau nestandartiškai mąstantys mokiniai.

Akcentuotina ir tai, kad mažoka į vertybių sistemą nukreiptų užduočių. Viena vertus, tai puikiai suprantama, nes tokias užduotis labai sudėtinga vertinti, o susitarti dėl bendro teisingo atsakymo apskritai beveik nebeįmanoma. Tačiau norėtųsi, kad GVBE provokacijų mąstymui būtų daugiau.

Jautrieji taškai

Neabejojame, kad Nacionalinis egzaminų centras (NEC) laikysis autorines teises ginančių įstatymų, kurie draudžia naudoti iš kitų informacijos šaltinių be sutikimo paimtą iliustracinę ar kitokią medžiagą.

LGMA tarybą neramina kai kurie klausimai, dėl kurių geografų bendruomenė nėra susitarusi ir dėl kurių atsakomybę turi prisiimti NEC. Visų pirma, tai pasakytina apie geografijos vietovardžių (traktuojant juos kaip žinias) įvedimą į egzamino užduotis. Ir pavyzdinėje GVBE užduotyje, ir ankstesnių mokyklinių brandos egzaminų užduotyse nevengiama taikyti vietovardžių. Bazinis jų žinojimas yra integrali geografijos dėstymo dalis ir negali būti kvestionuojama. Tačiau LGMA taryba laikosi nuostatos, kad turi būti aiškiai susitarta dėl apimčių: geografijos mokytojai praktikoje operuoja tūkstančiais pavadinimų ir faktų, tad nesinorėtų, jog vien dėl nežinojimo nemaža energijos dalis būtų nukreipta ne ta linkme. Nesant tokio susitarimo, galimi du keliai: geografijos primityvinimas vengiant galimų nepatogių klausimų arba grybavimas po lankas „gaudant“ mokinius.

Nemažą rūpestį kelia regioninės geografijos tematika, dėl kurios daug diskutuota, tačiau nepasiekta beveik jokių rezultatų. GVBE programoje ir Vidurinio ugdymo geografijos bendrojoje programoje ši tematika atspindėta daugiau nei fragmentiškai, neapibrėžiant nei turinio apimčių, nei apčiuopiamesnių reikalavimų mokinių gebėjimams. Tai sukuria prielaidas remtis iš sovietinių laikų nusistovėjusia regioninės geografijos paradigma, kuri net pagrindinėje mokykloje per daug metų jau yra neatpažįstamai pasikeitusi. Regioninės geografijos klausimai, integruojantys įvairius gamtinės ir visuomeninės geografijos kontekstus, ateityje galėtų tapti egzamino pagrindu, suteikiančiu galimybę tikrinti mokinių kritinį mąstymą, mažinant reprodukcinių žinių apimtis.

Nepaisant išsakytų samprotavimų ir pageidavimų, LGMA taryba nori padėkoti visoms institucijoms ir pavieniams žmonėms, kurie prisidėjo prie to, kad jau 2012 metais bus įvestas geografijos valstybinis brandos egzaminas. Tuo pačiu nori išreikšti viltį, kad egzamino turinys bus tobulinamas, o NEC glaudžiau bendradarbiaus su LGMA.

.

Dialogas kalbino LGMA prezidentą Rytą Šalną

logo_lgma

Share This Post

Rašyti komentarą