Įvyko geografijos mokytojų konferencija Klaipėdoje

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre įvyko konferencija „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“. Konferenciją organizavo LGMA Klaipėdos skyrius kartu Su Klaipėdos PŠC. Konferencijoje dalyvavo gausus ...